Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok

Máj 2013 / Prečítané 1146 krát

    Mesto Pezinok plánuje vynaložiť na vytvorenie a sprístupnenie elektronických služieb takmer 500 000 €. Až 95 % z tejto sumy Pezinok získal z Operačného programu Bratislavský kraj, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR. Jedným z hlavných cieľov projektu je sprístupnenie služieb mesta širokej verejnosti prostredníctvom online pripojenia. Realizáciou projektu sa zefektívni komunikácia verejnosti s Mestským úradom, čo jednoznačne prinesie časovú úsporu na strane občanov. Vybranú agendu totiž bude možné vybaviť bez nutnosti navštíviť Mestský úrad, priamo z pohodlia domova.
   Balíček pripravovaných elektronických služieb obsahuje napríklad agendu miestnych daní a poplatkov, podávanie sťažností a podnetov, poskytovanie rôznorodých informácií, elektronické verejné obstarávanie, elektronickú úradnú tabuľu, agendu prevádzkarní a ambulantného predaja, ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie, agendu súpisných a orientačných čísel alebo aj vydávanie rybárskych lístkov.
   V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na obstaranie elektronických služieb, ktoré by malo byť ukončené v lete tohto roku. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na august 2013 a prvé služby by mali byť pre verejnosť dostupné už koncom roka 2014.

 

Mgr. Lívia Augustin Šimanská, Projektový manažér

 


Ohodnoťte článok: