Bežná údržba miestnych komunikácií

Máj 2013 / Prečítané 1027 krát

   Spolu s príchodom teplejšieho počasia pristúpilo Mesto prostredníctvom zmluvného partnera fy Petmas k opravám asfaltového krytu miestnych komunikácií a obnove vodorovného značenia. Harmonogram opráv MK bol stanovený podľa stupňa poškodenia jednotlivých ulíc a ich frekventovanosti. Vodorovné DZ je prednostne obnovované na priechodoch pre chodcov a ďalej budú nasledovať šikmé čiary, šípky radenia pred križovatkami a parkovacie boxy. Rozsah prác sa odvíja od množstva finančných prostriedkov v kapitole „Bežná údržba MK“, ktoré bolo odsúhlasené Mestským zastupiteľstvom. Pozitívom je, že Mestu boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v sume 14 598,01€.

 

(OŽP,KSaD)

 


Ohodnoťte článok: