Zjednosmernenie časti Hrnčiarskej

Máj 2013 / Prečítané 1140 krát

   Po prejednaní požiadavky väčšiny obyvateľov Hrnčiarskej ulice vo veci riešenia kritickej dopravnej situácie je od piatka 3. 5. 2013 na tejto ulici zmena organizácie dopravy. Osadením dopravného značenia sa zjednosmernil úsek v smere od ul. Za hradbami po ul. Štefana Polkorába, čím sa zrealizovalo plánované prepojenie I. etapy zjednosmernenej v roku 2001 od Jesenského ulice po ul. Za hradbami. Dôvodom bolo najmä živelné parkovanie vozidiel pri novinovom stánku a nevyhovujúce šírkové parametre miestnej komunikácie v predmetnom úseku vzhľadom na hustotu premávky. Zmenu DZ odsúhlasil, tak ako je to potrebné zo zákona o pozemných komunikáciách, dopravný inžinier z ODI v Pezinku a určil cestný správny orgán na MK – Mesto Pezinok.

 

(OŽP,KSaD)


Ohodnoťte článok: