Mesto Pezinok predáva

Máj 2013 / Prečítané 1036 krát

 a) pozemky na ulici za dráhou v Pezinku
    Pozemky majú celkovú výmeru 3 038 m2. Minimálna kúpna cena je 90 000 €.
 b) dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19 v Pezinku
    Pozemky majú celkovú výmeru 3 202 m2. Minimálna kúpna cena je 80 000 €.
    Predaj uvedených nehnuteľností sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže. Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do pondelka 24. 6. 2013 do 15.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj pozemkov na ulici Za dráhou NEOTVÁRAŤ“, resp. „SÚŤAŽ - predaj domu Za dráhou 19 NEOTVÁRAŤ“.
    Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční v utorok 25. 6. 2013 o 14.00 h (dom s pozemkami), resp. o 15.00 h (pozemky).
 Bližšie informácie: tel.: 033/6901200, e-mail:
renata.gottschallova@msupezinok.sk  , web: http://www.pezinok.sk .


Ohodnoťte článok: