Rozšírenie spoplatnených parkovacích plôch schválené

Máj 2013 / Prečítané 1229 krát

   Mestské zastupiteľstvo zasadalo mimoriadne 16.mája a okrem iného prerokovalo a schválilo návrhy na mestské ocenenia a rozšírenie spoplatneného parkovania v meste. Urobiť tento krok zaviazalo Mesto MsZ už v minulom roku, kedy sa ukázali prvé pozitívne skúsenosti z Radničného námestia a spred Domu kultúry.
   Spoplatnené parkovanie sa teda od 1. júla rozširuje aj na ulice M. R. Štefánika a Kollárovu ulicu. Systém parkovania zostáva nezmenený, poplatok bude aj naďalej 50 centov za hodinu a pol. Pribudnú dva nové automaty na lístky, a to pred Obvodným úradom a pri nákupnom centre CBA. (bývalá Jednota – na ul. M. R. Štefánika).
   Obyvatelia – vlastníci automobilu s trvalým pobytom v tejto zóne – budú mať dve rezidenčné karty zdarma. Kartu na tretie a ďalšie auto si budú musieť zakúpiť. Takisto ako doteraz budú k dispozícii parkovacie karty na mesiac, polrok a rok. Mestské zastupiteľstvo i vedenie mesta je presvedčené, že tento krok bude prijatý pozitívne a výrazne podporí podnikateľské aktivity v tejto zóne. Klienti a návštevníci obchodov a kaviarní vďaka spoplatneniu nájdu voľné miesto na parkovanie a zamedzí sa celodennému obsadzovaniu parkovísk.

(ra)

 


Ohodnoťte článok: