Tri otázky primátorovi

Máj 2013 / Prečítané 1097 krát

   Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Mestské zastupiteľstvo schválilo rozšírenie zóny parkovania o dve ulice. Bola k tomu búrlivá, aj keď dosť jednostranná diskusia.

- Zopakujem, čo som povedal na zastupiteľstve. Nepoznám na Slovensku mesto ,ktoré by veľkorysejšie pristúpilo v tejto oblasti k svojim občanom. Myslím tým poplatok 50 centov za hodinu a pol parkovania. V drvivej väčšine slovenských miest je poplatok jedno euro a to len za jednu hodinu. Rovnako nepoznám mesto, kde by rodina dostala dve rezidentské karty zdarma, tak ako v Pezinku. Návrh na zavedenie bezplatnej pol hodiny by viedol k chaosu a komplikáciám. Nikto by tým nič nezískal a mesto by stratilo. Tak isto skrátenie doby parkovania na 16. alebo 15. hodinu je ničím nepodložené a nezmyselné. Dnešný model funguje v našom meste už viac ako rok a neboli k nemu žiadne výhrady či pripomienky, a preto je pre mňa nepochopiteľné, že až teraz ako keby sa pár poslancov „zobudilo“ a chcú odrazu meniť overené postupy. Myslím, že sa len chceli zapáčiť niekoľkým prítomným podnikateľom. Vôbec nebrali do úvahy, že nimi navrhované zmeny by mali dopad na výber parkovného, a teda v konečnom dôsledku aj na ekonomiku mesta. Mimochodom, treba zopakovať, že až doposiaľ všetky peniaze z parkovania išli do opravy mestskej polikliniky, na ktorú môžeme byť právom hrdí. Nič sa z nich „neprejedlo“ ani „neprešustrovalo“, takže nevidím dôvod na žiadnu zmenu. Budeme však uvažovať o možnosti platiť parkovné cez SMS systém. Niektorí podnikatelia prišli tiež s návrhom, že budú vo svojom obchode preplácať parkovací lístok kupujúcim napr. za nákup nad desať eur. O tom budeme určite tiež informovať.

l Pán primátor, v minulom čísle ste písali aj o problémoch na cajlanskom futbalovom ihrisku. Zmenilo sa niečo za ostatný mesiac?

- Pevne verím, že už čoskoro sa vyrieši najväčší problém, a tým je užívanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom. Možno tomu pomohol aj list rodičov detí adresovaný predsedovi vlády R. Ficovi. Napísali ho rodičia, ktorých deti šesť rokov nemohli hrať na tomto ihrisku futbal. V minulom čísle som vyzval na verejnú diskusiu s možnosťou uverejniť svoje stanovisko v Pezinčanovi aj pána Homolu, obyvateľa vedľajšieho domu a dlhoročného sťažovateľa. Žiaľ, nevyužil ponúknutú príležitosť vysvetliť, prečo je dokonca aj proti existencii a prevádzke ihriska, ktoré tam je desiatky rokov. Od začiatku, ako si kúpil susedný pozemok predsa vedel, že bude bývať vedľa ihriska a vtedy mu to nevadilo. Stavebný úrad mu bez problémov po desiatich rokoch dom skolaudoval, aj keď trvalý pobyt má stále v Bratislave a mestu neplatí podielové dane. Ale to už je iná kapitola.
   Ja som rád, že konečne po šiestich rokoch budú môcť deti a mládež ihrisko na Cajle v plnej miere využívať.

l Nevôlu a sťažnosti obyvateľov vyvolalo zjednosmernenie vrchnej časti Hrnčiarskej ulice. Čo viedlo mesto k takémuto rozhodnutiu?

- V prvom rade chcem povedať, že sa to neudialo svojvoľne, ale na základe opakujúcich sa petícií a sťažností obyvateľov tejto ulice. Ten, kto tade chodil, iste vie, aká tam bola situácia s prejazdom ráno od kruhového objazdu a s parkovaním po obidvoch stranách cesty, či prejazdom po celý deň. Treba pripomenúť, že dolná časť od Jesenského po ul. Za hradbami bola zjednosmernená už dávno a nebol žiaden problém. Toto riešenie schválil dopravný inžinier a OO PZ SR a musíme ho všetci rešpektovať. Kvalita života obyvateľov tejto časti Hrnčiarskej i bezpečnosť sa určite týmto opatrením zvýšila. Mrzí ma jedine fakt, že Mestská polícia už v prvý deň namiesto dohovoru dávala vodičom hneď pokuty.

 

(r)


Ohodnoťte článok: