Zber drobného stavebného odpadu

Máj 2013 / Prečítané 955 krát

   Obyvatelia Pezinka môžu doviezť každý piatok v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Fajgalskú cestu do areálu bývalej motokárovej dráhy drobný stavebný odpad. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v množstve 1 m3/osoba/rok, napr. kamene, tehly, dlažba, obklady, suť, betóny. Dovezený odpad po vyložení do kontajnerov prevezmú pracovníci Mestského podniku služieb. Táto služba je bezplatná.

 

(OŽP,KS a D)

 


Ohodnoťte článok: