Čierne skládky

Máj 2013 / Prečítané 1092 krát

    Spolu s jarným upratovaním obyvateľov vo svojich domovoch robí Mesto „ upratovanie chotára “ . Každý rok dáva Mesto čistiť nelegálne, tzv. čierne skládky, nachádzajúce sa popri cestách, na kraji lesa, vo vinohradoch...V Pezinku je možnosť uložiť objemný odpad 2 x ročne alebo drobný stavebný odpad raz týždenne na Fajgalskú cestu, nebezpečný odpad (vrátane práčiek, chladničiek, televízorov, domácich spotrebičov) 6 x týždenne na Šenkvickú cestu zadarmo, napriek tomu sa niektorým spoluobčanom nelení vyviezť svoj odpad do prírody. Zistiť pôvodcu skládky je takmer nemožné. Mesto likviduje skládky za nemalé peniaze, tieto náklady sú zahrnuté v poplatku obyvateľov za odpad. V prípade usvedčenia pôvodcu odpadu Mesto ušetrí peniaze, potrebné na iné práce (napr. opravu ciest) a všetci sa budú môcť tešiť z vychádzok v prírode bez odpadu a pneumatík. Preto Mesto veľmi uvíta spoluprácu pri zisťovaní a usvedčení pôvodcov skládok. Takéto konanie treba okamžite hlásiť na Mestskú políciu (tel.: 6901182) alebo na Mestský úrad (tel.: 6901500).

(OŽP, KS a D)

 


Ohodnoťte článok: