Výsledky jarného upratovania

Máj 2013 / Prečítané 976 krát

   V dňoch 18. až 20. apríla 2013 prebehol zber objemného a drobného stavebného odpadu, ktorý doniesli Pezinčania zo svojich domácností na technický a skladový dvor MPS na Fajgalskej ceste.
   Odpad sa tu triedil a ukladal do kontajnerov podľa druhu, takže na konečné zhodnotenie sa odviezlo: 45 t biologického odpadu (konáre, révy...) do JV Intersad Svätý Jur; 42,42 t pneumatík a 39,88 t suchého komunálneho odpadu (plasty, textil, drevo, papier...) do firmy ecorec Slovensko s.r.o.; 5,96 t skla, zhodnotenie zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen; 0,78 t železného šrotu – odvoz a zhodnotenie zabezpečila firma SLOVAKSTEEL s.r.o. Pezinok; kontajner televízorov, monitorov, drobné domáce spotrebiče, chladničky a práčky, ktorých zhodnotenie zabezpečí združenie ENVIDOM.
   Veľmi dobrú spoluprácu má Mesto s firmou ecorec Slovensko s.r.o, ktorá poskytla počas zberu dva kontajnery na suchý komunálny odpad. Prenájom kontajnerov a odber suchého komunálneho odpadu a pneumatík bol pre Mesto bezplatný.
   Na zneškodnenie sa odviezlo aj: 141,7 t drobného stavebného odpadu do firmy METAL-ECO SERVIS, spol. s r. o. Pezinok; 54,06 t zvyšného netriedeného odpadu na skládku do Dubovej.
Aj tento zber potvrdil, že táto celomestská akcia má svoje opodstatnenie už i preto, že Pezinčania nemusia svoj odpad z domácností voziť na oficiálne skládky mimo mesta a hlavne, že odpad neskončí na čiernych skládkach vo vinohradoch či v lese.

 

(OŽP, KS a D)

 


Ohodnoťte článok: