Analýza vody pod cajlanským Polesím

Máj 2013 / Prečítané 1056 krát

   V minulom čísle Pezinčana i v TV Pezinok sme informovali o kontaminovaní vody prírodnou látkou, ktorá pôdu, vodu i sneh zafarbila načerveno. Voda prenikla do záhrad pod cajlanským Polesím aj do niekoľkých studní rodinných domov. Stalo sa tak počas Veľkonočnej nedele a pondelka. Okamžite boli privolané kompetentné inštitúcie, primátor, Hasičský a záchranný zbor i Krajské chemické laboratórium z Nitry, ktoré odobrali vzorky vody, pôdy a farbiva. Z výsledkov laboratórnych analýz vyplynulo, že koncentrácia farbiva ani kontaminácia pôdy a vody kremičitanom hlinitým nie je nebezpečná pre ľudský organizmus. Výsledky analýz vo vybraných ukazovateľoch, ktoré si zvolil Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ale ukázali, že niektoré parametre kvality pitnej vody boli stanovené ako nadlimitné. Preto za Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava regionálny hygienik odporučil nepoužívať vodu zo studní na pitné účely ani na osobnú hygienu a kvalitu vody v studniach preveriť opakovanými vyšetreniami vzoriek. Dotknutí užívatelia boli poučení z hľadiska ich individuálnej ochrany a upozornení na nutnosť ďalšej analýzy vody v akreditovanom laboratóriu.

 

Ing. Renáta Klimentová,
vedúca oddelenia životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

 


Ohodnoťte článok: