Víťazstvo Pezinčanov na Najvyššom súde

Máj 2013 / Prečítané 1199 krát

   Pod týmito a podobnými titulkami prinášali v stredu 15. mája celoslovenské médiá správu o víťazstve Pezinčanov na Najvyššom súde SR vo veci Skládka odpadov v Novej jame. Súdne konanie, ktoré sa uskutočnilo deň predtým, 14. mája, dalo jednoznačne za pravdu občanom mesta, ktorých práva boli dotknuté odmietnutím ich prítomnosti v rozhodovacom a schvaľovacom procese, čo nedávno konštatoval aj Súdny dvor EÚ v Luxemburgu. Najvyšší súd SR zrušil povolenie pre skládku a konštatoval, že nebol dodržaný procesný postup, ktorý by vo verejnosti vyvolal oprávnené očakávania, že je naplnená jej možnosť zapojiť sa do konania a vzniesť svoje podnety. Mesto Pezinok a jeho občanov zastupoval pred NS SR JUDr. Ján Ondruš a JUDr. Katarína Siváková. Štyridsaťtri občanov, ktorí boli tiež účastníkmi konania, zastupovala Mgr. Zuzana Čaputová a Mgr. Tomáš Kamenec.
   V zaplnenej pojednávacej sieni, v ktorej bola prevaha Pezinčanov, ale aj veľa zástupcov médií, po piatich hodinách zaznel z úst predsedu senátu, sudcu JUDr. Miroslava Gavalca rozsudok ktorý je historickým víťazstvom občanov nášho mesta v tejto kauze. Po oznámení verdiktu zaznel v sále oslobodzujúci potlesk. Prítomný primátor Oliver Solga neskrýval radosť z výsledku a komentoval ho slovami: „ Ďalší dôležitý a povzbudzujúci krok v tomto skoro nekonečnom príbehu, v ktorom, ako pevne verím, nakoniec zvíťazí právo a občania, ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú.“
   Prednosta MsÚ a právnik Mgr. Miroslav Šebesta hovoril o nutnosti vyčkať na písomné odôvodnenie rozsudku, od ktorého sa bude odvíjať ďalší postup slovenskej inšpekcie životného prostredia.
   Právna zástupkyňa viac ako štyroch desiatok Pezinčanov Zuzana Čaputová neskrývala úľavu a radosť: „Som unavená, ale šťastná,“ povedala na margo konania a nezabudla pripomenúť, že je v konaní od začiatku, a teda na vlastnej koži pocítila, ako štátne orgány postupovali, ako utajovali rozhodnutia a nebrali do úvahy oprávnené požiadavky občanov.
   Ako prejav arogancie štátnych orgánov v konaní sa okrem iného viackrát spomínalo aj zvolanie niekoľkohodinového rokovania na Silvester 2007 do nevykúrenej telocvične v Bratislave.
   Brilantná záverečná reč JUDr. Jána Ondruša smerovala jednoznačne k žiadosti zrušiť doterajšie rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a vrátiť vec na nové konanie, čo napokon aj NS SR potvrdil.
   Nemenej dôležitou skutočnosťou je prebiehajúce súdne konanie na všeobecných súdoch (prvostupňovým bol Krajský súd v Bratislave, odvolacím je NS SR) o súlade VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí ÚPN Mesta Pezinok s právnymi predpismi SR.
   Napadnuté VZN je najdôležitejším hmotnoprávnym predpisom zakazujúcim umiestnenie skládky na území Pezinka.
   Podľa právneho názoru zástupcu Mesta Pezinok (Mgr. Tomáša Luščoňa z advokátskej kancelárie G. Lehnert, k.s.), je protiústavné, ak všeobecné súdy (t.j. Krajský súd, resp. Najvyšší súd SR) konajú o súlade VZN s právnymi predpismi, a to napriek tomu, že im táto kompetencia vyplýva zo zákona
(§ 250zfa zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku), pretože v zmysle Ústavy SR jediným kompetentným orgánom v uvedenej oblasti je Ústavný súd SR.
   Najvyšší súd SR sa s uvedenou argumentáciou stotožnil, prerušil konanie a následne podal návrh na Ústavný súd SR, aby začal konanie na vyslovenie nesúladu § 250 zfa Občianskeho súdneho poriadku s Ústavou SR.

 

(r)
 


Ohodnoťte článok: