Poďakovanie

Apríl 2013 / Prečítané 1085 krát

  Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí na poslednej ceste dňa 2. 4. 2013 odprevadili nášu drahú mamu
Rozáliu JAROŠOVÚ.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary ďakujú synovia a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 5. apríla 2013 odprevadili na poslednej ceste našu drahú zosnulú
Veroniku HRÍBIKOVÚ.
Zároveň ďakujeme za prejavené sústrasti a za kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
 


Ohodnoťte článok: