Čerstvý vietor v plachtách Folklórneho divadla Radosť

Apríl 2013 / Prečítané 1325 krát

   Vo Folklórnom divadle Radosť sa dejú veci! Po premiére spevohry s názvom Keď chcem dievku vydať autora scenára a režiséra PaedDr. Kamila Baxu v apríli 2012 a jej nasledujúcich troch reprízach vo Vištuku, v Bratislave a v Pezinku, sa Folklórne divadlo odmlčalo. Čo sa za tým skrýva? Dôvodom, prečo jeho členovia nezačali pracovať na novej spevohre, bola skutočnosť, že dvorný scenárista, dramaturg a režisér Kamil Baxa bol nútený zo zdravotných, ale najmä z technických dôvodov prestať dochádzať z Trnavy do Pezinka. Členovia divadla túto skutočnosť prijali s poľutovaním, pretože vyše šesťročná spolupráca s režisérom Kamilom Baxom bola viac ako len plodná a úspešná.
   Spevácka zložka Folklórneho divadla Radosť Pesničkári pezinskí sa v ostatnom čase neobyčajne aktivovala a uviedla množstvo významných vystúpení počas celého roka 2012, najmä však počas Mesiaca úcty k starším v októbri 2012, a to nielen v menších obciach Malokarpatského regiónu, ale aj v Bratislave. V decembri 2012 absolvovali po prvý raz aj niekoľko vianočných koncertov. Pre rok 2013 vybrali a pripravili Majka Miškeríková spolu s Ankou Hološkovou nový repertoár pozostávajúci z ľudových pesničiek, z ktorých väčšinu Pesničkári doteraz nespievali. Naštudovaný nový repertoár si už Pesničkári pezinskí úspešne vyskúšali naživo pri vystúpeniach pre JDS v Pezinku a v Báhoni, kde im tlieskal a svoje uznanie vyjadril predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ing. Ján Lipiansky. Pesničkári pezinskí zamerali svoje tohtoročné ambície najmä na Myjavský folkĺórny festival, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. – 23. 6. 2013 a kde rozhodne hodlajú uspieť! Ich najnovšia sľubná spolupráca s hudobníkom Miroslavom Kernom dáva súboru nové smerovanie, prísľub rastu a nádeje na úspech.

 

Eva Frťalová


Ohodnoťte článok: