Nový výbor PŠC odvrátil hrozbu zániku!

Apríl 2013 / Prečítané 1361 krát

   Členovia i fanúšikovia futbalového klubu PŠC Pezinok sa nás, členov výboru PŠC Pezinok, často pýtajú, aká je situácia v klube, kam klub smeruje, aké sú plány do budúcnosti. Všetkým našim priaznivcom chceme odkázať, že situácia je nateraz stabilizovaná a štart mužstiev PŠC v jednotlivých súťažiach už nie je ohrozený.
   Aj keď bývalý predseda PŠC Vladimír Mikletič vo svojich verejných vystúpeniach tvrdí, že za ním zostal kus dobre vykonanej práce, skutočnosť je taká, že klub sme našli v rozvrate, zadlžený a na pokraji krachu. Minulý predseda nám nechal niekoľko „nášľapných mín“, o ktorých zrejme nevedeli ani jeho bývalí kolegovia z výboru a ktoré nám pred svedkami zatajil.
   O šafárení v klube či o netransparentných finančných tokoch je nateraz zbytočné hovoriť. Vo výkazoch a v účtovníctve panoval neskutočný chaos, miesto riadnych zmlúv platili rôzne pofidérne ústne dohody, navyše bývalý predseda Mikletič nám opakovane nebol schopný dohodnutým spôsobom odovzdať ekonomickú agendu.
   O mnohom vypovedá skutočnosť, že klub za celý uplynulý rok údajne vybral na vstupnom len čosi vyše 200 €! Je to jednoduchá matematika: stačí cenu lístka vynásobiť počtom návštevníkov a znova vynásobiť počtom zápasov odohraných na domácej pôde a získate jasnú predstavu o „vierohodnosti“ tohto údaju. V kontexte toho, na čo pri svojej práci narážame, však ide skôr o detail, ktorý len ilustruje šafárenie bývalého predsedu. Ak teda Mikletič tvrdí, že do futbalu investoval milióny, my sa pýtame, kde sú? Kde skončili? Aj náklady, ktoré údajne vynaložil na tzv. tréningové ihrisko (vo výške, ktorá je spochybniteľná), si vypýtal od mesta naspäť.
   Ako nepodarený pokus o žart vyznieva Mikletičovo želanie novému vedeniu, ktoré vyslovil pre týždenník MY a v ktorom na oko dobrácky hovorí: „Prajem im, aby zlepšovali podmienky, ktoré minulý výbor nastavil či už po športovej stránke alebo kultúrnej.“ Pravda je totiž taká, že po jeho bačovaní zostala v PŠC spúšť a rozvrátené vzťahy medzi mládežníckou zložkou, ktorá si - prinútená jeho opatreniami založila občianske združenie PŠC junior a medzi „veľkým“ PŠC. Sotva sa môže bývalý predseda na niekoho vyhovárať, lebo to bol on, kto svojimi krokmi podnietil rodičov, aby založili spomínané OZ. Ťažko sa môže bývalý predseda ponosovať na prístup orgánov mesta, keď vlani napríklad arogantne opustil rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom žiadal dotácie navyše. Jeho súčasné vyjadrenia preto vnímame ako snahu zlepšiť si povesť u športovej verejnosti a vyviniť sa z prešľapov, ktoré doviedli PŠC ako tradičný futbalový klub až na pokraj priepasti.
   Do tohto momentu nové vedenie odmietalo poskytovať médiám informácie akéhokoľvek druhu. Nemalo totiž zmysel publikovať čiastkové zistenia, ani traumatizovať priaznivcov pezinského futbalu katastrofickými scenármi. Vďaka práci nového vedenia sa však podarilo zabezpečiť prostriedky na prípravu družstiev i na ich štart v súťažiach. Podarilo sa dosiahnuť „uzmierenie“ medzi organizáciami PŠC a PŠC junior. V neposlednom rade Výbor oslovil nových potenciálnych partnerov, ktorí pomôžu klubu napredovať. Zlepšila sa aj spolupráca s mestom ako vlastníkom štadióna a prirodzeným partnerom klubu. Pripravené sú tiež nové stanovy.
   Aj touto cestou ďakujeme každému, kto nás podporuje v našom úsilí postaviť pezinský futbal opäť na nohy, napomôcť jeho rozvoju a prinavrátiť doň princípy čestnosti, férovosti a transparentnosti.
   Veríme, že verejnosť pochopí, že viac informácií o činnosti klubu sme sa rozhodli nateraz neposkytovať. Máme vedomosť, že už bolo podané trestné oznámenie vo veci súvisiacej s niekdajším šafárením v PŠC a my nijakým spôsobom nechceme toto vyšetrovanie mariť. Navyše o svojich zisteniach chceme prednostne informovať členov PŠC na mimoriadnej členskej schôdzi, ktorej termín oznámime už čoskoro.

 

Výbor PŠC

 


Ohodnoťte článok: