Zisťovanie o IKT v domácnostiach

Apríl 2013 / Prečítané 943 krát

   Ďalšie zisťovanie, ktoré sa realizuje od 22. 4. do 31. 5. 2013 prostredníctvom poverených opytovateľov Štatistického úradu SR - pracoviska ŠÚ SR v Bratislave v náhodne vybraných domácnostiach Bratislavského kraja, a teda aj v 16 domácnostiach mesta Pezinok, je zamerané na využívanie informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (ICT HH 1-01).
   Opytovatelia budú povinní pri zisťovaní preukázať sa poverením na vykonanie zisťovania a na požiadanie aj dokladom totožnosti. Bližšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese ks.ba@statistics.sk  a na telefónnom čísle 02/69250, klapka 411 alebo 465.

 

Ing. Silvia Szabová

 


Ohodnoťte článok: