Štatistické zisťovanie v Pezinku

Apríl 2013 / Prečítané 1463 krát

   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom tohto projektu je vytvoriť' spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje nielen analýzu životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.
   Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2013 zaradených takmer 6000 domácností vo viac ako 300 obciach, medzi nimi aj mesto Pezinok. Zisťovanie sa uskutoční od 1. apríla do 30. mája 2013.
   V tomto období vybrané domácnosti v Pezinku navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatisticky úrad Slovenskej republiky.

 

(pv)

 


Ohodnoťte článok: