Predsudky medzi nami

Apríl 2013 / Prečítané 825 krát

   OZ Prevencia AD v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku vďaka programu Školy pre budúcnosť nadácie Orange realizuje od januára do apríla 2013 projekt „Predsudky medzi nami“. V rámci projektu sme vo februári zorganizovali dvojdňový seminár, na ktorom sa zúčastnili učiteľky zo základných škôl, špeciálnej školy a tiež vysokoškolské študentky z pedagogických fakúlt. Cieľom seminára bolo pomenovať a nájsť predsudky, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Pokúsili sme sa hľadať spôsoby, ako im predchádzať a viac času sme venovali predsudkom vyskytujúcim sa v školskom prostredí, či už medzi žiakmi navzájom, alebo vo vzťahu žiak, žiačka – učiteľ, učiteľka.
   Vo februári sme vyhlásili na základných a stredných školách výtvarnú a literárnu súťaž s obsahovým zameraním na predsudky. Súťažné práce sú od apríla vystavené v priestoroch Domu kultúry v Pezinku (za čo pani riaditeľke ďakujeme).

Výhercami súťaže vo výtvarnej kategóriisa stali:
1. M. Maríková, T. Kňažková - ZŠ Báhoň
2. Kolektív žiakov a žiačok - ZŠ M. Gorkého Trnava
3. K. Protušová - ZŠ Báhoň

V literárnej kategórii:
1. N. Pavlišinová - ZŠ Fándlyho Pezinok
2. N. Minarovičová - ZŠ Báhoň
3. K. Riapošová - Detský domov Modra Harmónia

   Projekt ďalej pokračuje dvoma stretnutiami s účastníčkami prvého seminára, na ktorých sa budeme viac zameriavať na možnosti konkrétneho riešenia problémov vyskytujúcich sa v súvislosti s predsudkami.
   Problematiku predsudkov sme si zvolili i z toho dôvodu, že OZ Prevencia AD sa v rámci svojich aktivít snaží pomáhať zlepšovať životnú úroveň rómskych spoluobčanov. V tomto období budujeme v Glejovke studňu, nakoľko obyvatelia Glejovky už dlhšiu dobu nemajú vodu, čo následne negatívne ovplyvňuje ich bežný život. Tiež sa snažíme pomáhať pri vzdelávaní rómskych detí a hľadať spôsoby ich začleňovania do vyučovacieho procesu. No a súvislosť s predsudkami? Rómovia nemajú šancu zamestnať sa v Pezinku na trvalý pracovný pomer, s rómskym chlapcom v prvom ročníku má „biely“ chlapec od svojich nerómskych spolužiakov zakázané sa kamarátiť a reakcia na výzvu podporiť výstavbu studne (k jej sprevádzkovaniu nám ešte chýbajú finančné prostriedky) bola: „...načo by im bola voda, veď Rómovia pijú pivo pred Tescom“.

 

OZ Prevencia AD 

 


Ohodnoťte článok: