Kraj investoval do ciest takmer 18,5 milióna eur

Apríl 2013 / Prečítané 1447 krát

   Do rekonštrukcie ciest a mostov (mimo bežnej údržby) investoval Bratislavský kraj za štyri roky 18,43 ,mil. €, čo je 5-násobne viac ako za roky 2005-2009. Náklady na rekonštrukciu ciest dosiahli počas predchádzajúcich štyroch rokov celkovo 3,49 mil. €.

   „Do ciest sme investovali 5 násobne viac ako v predchádzajúcom období. Len pre porovnanie: teraz dávame na cesty ročne o polovicu viac, ako dala župa v rokoch 2005 až 2009,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Podarilo sa zrekonštruovať mosty v Malackách, v Tomášove či most ponad diaľnicu D1 Senec – Pezinok, zrekonštruované sú aj cesty vo Vinosadoch či povodňami zničené komunikácie pod Malými Karpatmi. V tomto roku bude najnákladnejšou rekonštrukcia Pezinskej Baby, ktorá je v havarijnom stave, a poslanci BSK budú rozhodovať o dotácii na opravu ciest v Bratislave.
   V roku 2012 bolo vyčlenených z krajského rozpočtu na bežnú údržbu 8,5 mil. € a cca 6,3 mil. € na rekonštrukciu ciest. Najnákladnejšou bola rekonštrukcia cesty vo Vinosadoch, kde sa v dôsledku ťažkej nákladnej dopravy ale aj v dôsledku počasia a nevyhovujúceho stavu podložia zosúvala cesta a vytvárali sa trhliny. Vyše 1,2 mil. € sa použilo na sanáciu ciest, ktoré boli zničené povodňami v roku 2011. Zrekonštruovali sa aj cesty III. triedy v obci Zohor.
   Rok 2011 bol poznačený najmä povodňami pod Malými Karpatmi. Kraj odstránil následky povodní na cestách vo svojej správe za menej ako rok. Celkové náklady predstavovali viac ako 8 mil. € (s DPH).
   Aj v roku 2010 opravil Bratislavský kraj viaceré cesty a tri mosty, náklady dosiahli takmer jeden milión €. Zrekonštruoval sa napríklad značne poškodený most ponad Malý Dunaj v Tomášove, ktorý je jeden z najzaťaženejších v regióne, tiež železničný nadjazd v Malackách, ktorý bol v havarijnom stave, a kraj opravil aj most ponad diaľnicu D1 Senec – Pezinok.
   BSK má vo vlastníctve 511,68 km ciest (178,94 km ciest II. triedy a 332,74 km ciest III. triedy) a 130 mostov, z toho je 11 nad diaľnicami.

 

(BSK)

 


Ohodnoťte článok: