Nezamestanosť je v Pezinku jednou z najnižších

Apríl 2013 / Prečítané 1055 krát

   Nezamestnanosť a jej miera sú v posledných mesiacoch a rokoch takmer denne poprednými témami aj v našich končinách. Celková dlhodobá situácia v tomto smere nie je práve najlepšia. Malým pozitívom pre Pezinok je fakt, že tu sa hodnoty nezamestnanosti pohybujú zatiaľ na podpriemernej úrovni. Svedčí o tom evidencia nezamestnaných obyvateľov, ktorých v našom meste mapuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa nej sa nezamestnanosť pohybovala začiatkom apríla na úrovni 7,14 % a približne rovnaká miera platila aj pre predošlé mesiace roku 2013. V celoslovenskom rebríčku má pezinský okres podľa vyjadrenia príslušného ÚPSVaR jednu z najnižších nezamestnaností. Lepšie je na tom už iba Bratislava a Senec. V porovnaní s Európskou Úniou, kde sa miera nezamestnanosti pohybovala v rovnakom období na úrovni 10,9 %, je taktiež percentuálny ukazovateľ v našom meste nižší.
   Od začiatku tohto roku sa v pezinskom okrese miera nezamestnanosti výraznejšie nemenila, ale v blízkej budúcnosti možno očakávať nárast počtu evidovaných nezamestnaných.
   Dôvodom sú končiaci študenti. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na celom Slovensku každoročne čelia prívalu absolventov stredných a vysokých škôl. Deje sa tak pravidelne zvyčajne začiatkom leta a taktiež na jeseň. Štatistiky nezamestnanosti sa následne odvíjajú aj od schopností a možností absolventov uplatniť sa na trhu práce.

 

(KG)


Ohodnoťte článok: