Návšteva u ministra školstva

Apríl 2013 / Prečítané 833 krát

   Dňa 26. 3. 2013 bola ministrom školstva pánom Dušanom Čaplovičom prijatá delegácia v zložení: pán Miroslav Šatan za rodičov, PhDr. Milan Grell ako poslanec a Mgr. Ondrej Koreň, riaditeľ ZŠ s MŠ Orešie v Pezinku.
   Cieľom návštevy bolo prerokovanie opodstatnenosti školy v podmienkach mesta Pezinok jednak v súvislosti s demografickým vývojom v meste a tiež v súvislosti s historickým významom miestnej časti Grinava. O ďalšom smerovaní školy sme vecne diskutovali aj s generálnym riaditeľom regionálneho školstva pánom Zdenkom Krajčírom a s generálnou riaditeľkou sekcie financovania a rozpočtu pani Evou Bizoňovou. Ich poznatky o našej škole boli pozitívne a v diskusii nám načrtli možnosti ďalšieho rozvoja. Za prijatie a ochotu pomôcť týmto vyjadrujeme MŠVVaŠ úprimné poďakovanie.
   Zároveň vedenie školy a celý kolektív zamestnancov ďakuje mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta pánovi Oliverovi Solgovi za podporu školy o jej zachovanie, ako aj odsúhlasenie dofinancovania školy v kalendárnom roku 2013 vo výške 11500 €.
   Súčasne oceňujeme ochotu mesta pomôcť pri riešení problémov s využitím kapacity školy. Na základe uvedených skutočností teda týmto oznamujeme celej verejnosti, že ZŠ s MŠ Orešie sa v žiadnom prípade rušiť nebude a škola bude naďalej bojovať o prejav dôvery u rodičov, žiakov a mesta Pezinok.

 

Mgr. Ondrej Koreň, riaditeľ školy

 


Ohodnoťte článok: