Vyhodnotenie finančnej zbierky „Deň narcisov 2013“

Apríl 2013 / Prečítané 891 krát

   Dňa 12. apríla 2013 prebiehala na celom území Slovenska finančná zbierka Deň narcisov 2013. Na území mesta Pezinok, Modra a v okolitých obciach sa na organizovaní zbierky podieľali: LPR SR, klub VENUŠA Pezinok, ZO Únia žien Slovenska, ZO SČK v Limbachu, študenti škôl, skauti i samotní občania.
   Celkove sa vyzbierala a poslala na účet Dňa narcisov 2013 za jednotlivé hliadky a školy, ktoré koordinoval klub VENUŠA v Pezinku pekná suma: 7 663,15 €. Po jednotlivých objektochv v rámci Pezinka je to v číslach: ZŠ Orešie 317,24 €, ZŠ Kupeckého 227,42 €, ZŠ Bielenisko 170,98 €, Obchodná akadémia (v priestoroch školy) prispela do zbierky sumou 99,85 € a treba prirátať aj školy a dobrovoľníkov z okolitých obcí: Viničné, Častá, Limbach, Vištuk, Slovenský Grob. Z toho len v uliciach mesta Pezinok hliadky a pevné stanovište klubu Venuša vyzbierali sumu 3 322,47 € 
   Okrem klubu Venuša v Pezinku mali podpísanú zmluvu na spoluorganizovanie uvedenej zbierky s LPR SR aj ZŠ Fándlyho v Pezinku, ktorá cestou svojich hliadok vyzbierala sumu 2 619,23 € ako aj Slovenský skauting -61. zbor Modrý oblak, ktorého hliadky vyzbierali sumu 1 822,93 €
   Pre úplnosť uvádzam, že obyvatelia mesta Pezinok, Modra a všetky spolupracujúce súkromné osôby a inštitúcie prispeli do zbierky „DEŇ NARCISOV 2013“ celkovou sumou 12 105,28 €. Všetky tieto finančné príspevky boli odvedené na účet Dňa narcisov 2013 v Tatrabanke.
   Všetkým, ktorí prispeli do zbierky akoukoľvek sumou, srdečne ĎAKUJEME!!!!
   O prerozdelení vyzbieraných finančných príspevkov bude Liga proti rakovine SR informovať po spracovaní a vyhodnotení žiadostí prostredníctvom médií.

 

Anna Štilhammerová, klub VENUŠA a LPR SR Pezinok

 


Ohodnoťte článok: