Poslanec Marián Šipoš klamal

Apríl 2013 / Prečítané 1857 krát

   Nestáva sa často, aby som tu reagoval na vyjadrenia poslancov, ale klamstvá a demagógia v marcovom čísle Pezinčana od poslanca Mariána Šipoša prekročili nielen všetky medze elementárnej slušnosti, ale sú zrelé na to, aby sa nimi zaoberal prokurátor. Pri našom osobnom stretnutí 21. marca na MsÚ síce chcel zmierniť svoje tvrdenia výhovorkami, že nemyslel konkrétne osobu primátora, ale pod vedením mesta myslel poslancov mestského zastupiteľstva. Z uvedeného textu i zo skúsenosti, že poslanec Šipoš používa slovné spojenie „vedenie mesta“ všade tam, kde si nedovolí menovať moju osobu, však podľa mňa celkom jasne vyplýva, že išlo najmä o kritiku mojej osoby. Dovolím si preto poukázať na jeho konkrétne klamstvá.
   Obviňuje ma napríklad z predaja majetku mesta, hoci vie, že o každom predaji rozhodujú poslanci. Predávame len majetok, ktorý mesto nevie inak využiť a nie je záujem verejnosti o jeho nájom. Okrem toho je predaj nepotrebného majetku absolútne legitímnym získavaním financií na rozvoj vo väčšine našich miest. Nemám však problém doložiť verejnosti zoznam nehnuteľností, ktoré mesto predalo, alebo naopak do svojho majetku získalo počas môjho „primátorovania“. Z tohto pohľadu je zarážajúce, že M. Šipoš nedokladuje jediný prípad neefektívneho alebo dokonca protizákonného nakladania s majetkom mesta.
   M. Šipoš klame aj o mojom postoji v kauze skládka. Mimochodom, svoj odpor a aktivity proti skládke v Novej jame môžem doložiť konkrétnymi skutkami dlhodobo, od roku 1998, teda oveľa skôr, ako sa medzi aktivistami objavil on. Pri našom stretnutí mu to potvrdila aj poslankyňa Zuzana Čaputová, keď označila môj postoj v tejto kauze za konzistentný, nemenný a z pozície primátora aj dôležitý. Rovnako je Šipošov výmysel aj spaľovňa odpadu či enormné zvyšovanie počtu obyvateľov. Rozšírenie plôch na priemysel a podnikanie je dlhodobou stratégiou mesta nie pre zvyšovanie počtu obyvateľov, ale pre viac možností zamestnať sa práve Pezinčanom a ľuďom z okolia. A mimochodom, to už ale nenapísal, mesto dostalo povolenie na využitie zhruba polovice pozemkov, ktoré žiadalo vyňať od SPF. Veľmi dobre však vie, že územný plán sa realizuje desať - dvadsať rokov a výstavba v ňom, hoci v ÚPN aj povolená, sa niekedy nerealizuje vôbec. Napríklad výstavba rodinných domov na Severe bola schválená v ÚPN v roku 1996 a realizuje sa z veľkej časti až dnes. Na polovici pozemkov sa možno bude stavať až o desaťročie, lebo dodnes nie sú majetkoprávne vysporiadané. Zaujímavé by bolo tiež opýtať sa poslanca Šipoša na ním iniciovaný projekt, ktorý mesto zaplatilo pred niekoľkými rokmi študentom STU a ktorý rátal so zbúraním polovice historického centra mesta. Aj on sám navrhoval zlikvidovať zeleň na Radničnom námestí a vybudovať tu podzemné parkovisko a námestie vydláždiť. Nevedel akurát povedať, kde by mesto na takú drahú investíciu zobralo peniaze a kto by tam za 4 € na hodinu (ako v Bratislave) parkoval. Podobných jeho „geniálnych“ návrhov by som mohol uviesť podstatne viac.
   Je pre mňa tiež nepochopiteľné, že sa sťažuje na nemožnosť diskusie v zastupiteľstve práve on, koho príspevky v zastupiteľstve sú najpočetnejšie, najdlhšie a ku každému bodu. Pasuje sa za odborníka takmer na všetko, na pracovné stretnutia vôbec nechodí, o to radšej zverejňuje informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde, najmä na rôznych diskusných fórach. Ak je mu dokázané vedomé klamstvo alebo neznalosť problematiky, nikdy sa nikomu neospravedlní. Jeho diskusné príspevky sú často len mlátenie prázdnej slamy, evidentná je jeho snaha rozhodnutia blokovať a hlavne sa prezentovať v mestskej televízii. Boli sme svedkami aj toho, že robil všetko pre to, aby sa pokúsil zmariť aktivity mesta prospešné jeho obyvateľom, ako to bolo v prípade dopravného terminálu na železničnej stanici. Šipošovo pôsobenie v zastupiteľstve najlepšie zhodnotil verejne profesor René Bílik na konci minulého volebného obdobia slovami že „sa hanbí, že s ním sedel štyri roky v poslaneckej lavici “. Vyjadrenie takej autority naozaj nepotrebuje ďalší komentár.
   Poslanec Šipoš sa podľa mňa pokojne spojí aj s diablom (alebo s rôznymi darebákmi a mizerákmi), len aby mohol kritizovať a znevažovať moju prácu. Jeho nenávisť k mojej osobe trvá už viac ako desaťročie. Za túto dobu nenašiel nič, čo by nasvedčovalo tomu, že by som jediný krát porušil zákon alebo urobil niečo nemorálne či nečestné. Nič, čo by súviselo s korupciou, klientelizmom, zneužitím právomocí primátora alebo využívaním akýchkoľvek výhod. To ho asi frustruje najviac a vedie k písaniu takých nezmyslov, ako v ostatnom Pezinčanovi. Mal by sa však skôr sústrediť na to, ako bude vysvetľovať pezinskej verejnosti i odborníkom poškodenie národnej kultúrnej pamiatky – Farského kostola, ktorú už skonštatovali štátne pamiatkové orgány i tunajší stavebný úrad. Pri jeho viac ako desaťročnej rekonštrukcii vystupuje M. Šipoš ako samozvaný stavebný dozor a organizátor prác. Bol pritom, keď „brigádnici“ zbúrali a zničili vzácne kamenné neskorogotické schodište alebo prerúbali bez povolenia pamiatkárov východ zo sakristie, ku ktorému dodnes nedodal projekt. Rovnako ako bol pri zničení a spálení kostolných lavíc. Ani pri ostatnom kontrolnom dni v decembri 2012 nevedel vysvetliť, prečo bola pod jeho „dozorom“ poškodená táto významná kultúrna pamiatka. Nasledovali len výhovorky a hádzanie viny na bvalého farára Zdenka Sitku. Všetky zistenia, ako aj moje tvrdenia sú aj v oficiálnom zápise  z kontroly Krajského pamiatkového úradu. Je preto paradoxné, že práve človek ako M. Šipoš si dovoľuje bez zjavnej príčiny a relevantných dôkazov znevažovať moju prácu a poškodzovať moju česť, tak ako to urobil v marcovom čísle Pezinčana.

 

Oliver Solga

 


Ohodnoťte článok: