AD: Tri odpovede Ing. Mariána Šipoša (Pezinčan, 3/2013)

Apríl 2013 / Prečítané 1132 krát

   V marcovom čísle časopisu Pezinčan uverejnil pán poslanec Ing. Marián Šipoš odpovede na tri otázky v pravidelnej rubrike Pýtame sa poslancov MsZ. Každý z poslancov má právo odpovedať tak, ako to cíti, avšak v odpovediach pána Šipoša zaznelo aj na adresu poslancov niekoľko obvinení, od ktorých sa chceme ako poslanci MsZ v Pezinku dištancovať. Pán poslanec, náš kolega, obviňuje vedenie mesta z rôznych zákerných praktík voči mestu. V prvom rade si treba objasniť, kto to je vedenie mesta. Primátor a mestské zastupiteľstvo sú v zásade rovnocenné orgány. Zastupiteľstvo prijíma rozhodnutia vo forme uznesení, voči ktorým môže primátor využiť právo veta, ale iba v odôvodnených prípadoch. Primátor je jediným štatutárnym zástupcom mesta. Ak niekto použije termín vedenie mesta, treba za tým vidieť nielen primátora, ale aj poslancov mestského zastupiteľstva. Toľko na vysvetlenie. Z článku citujeme:
   „Chýba mi úprimnosť vedenia mesta, resp. vadí mi jeho dvojtvárnosť“, jasne obviňuje celé vedenie a teda aj poslancov ako členov zastupiteľstva. Do kompetencie zastupiteľstva patrí jednoznačne napr. aj predaj majetku mesta. Nikto z MsÚ nemôže odpredať akúkoľvek nehnuteľnosť v majetku mesta bez súhlasu zastupiteľstva. Potom vyjadrenia typu: „Namiesto riadneho gazdovania s mestským majetkom ho v čase krízy ponúkame na predaj“ vyzerá, ako keby sme my ako poslanci bezhlavo schvaľovali predaj mestského majetku. Veď to absolútne nie je pravda! Na predaj sa ponúkajú nehnuteľnosti, ktoré mesto nepotrebuje. Financie z predaja majetku sú riadnym zdrojom rozpočtu mesta, ktorý ako poslanci schvaľujeme, a teda tieto hodnoty sa nikam nekontrolovane nestrácajú... Ďalej citujeme:
   „Na jednej strane vyzývame občanov k aktívnej účasti na správe nášho mesta a na druhej strane voči ich aktivite používame agresívne prejavy v tlači alebo aj na rokovaniach zastupiteľstva“. Alebo: „Hovoríme o transparentnosti, ale verejnú diskusiu nepripúšťame. Mesto prezentujeme ako otvorenú samosprávu, ale niektorým poslancom a členom komisie odmietame poskytnúť priestor na diskusiu o strategickom dokumente mesta“. Nevieme, o čom pán poslanec hovorí, o akom obmedzovaní diskusie k akémukoľvek problému mesta, o akej agresivite smerom k občanom. Keby sme urobili štatistiku dĺžky diskusných príspevkov počas rokovaní MsZ, zistil by, že jeho príspevky sú najdlhšie, dostáva na zastupiteľstve vždy dosť priestoru na vyslovenie svojho názoru. A nielen on, všetci poslanci. Ktokoľvek z občanov mesta príde na zasadnutie zastupiteľstva a požiada o slovo, aby sa mohol vyjadriť k téme, vždy ho aj dostane. Ak sa občania obrátia na „mesto“ so svojím problémom, vždy sa s nimi diskutuje. Niekoľkokrát sme sa ako poslanci stretli s občanmi aj mimo pôdy MsÚ, vždy aj za účasti primátora či niektorého z viceprimátorov a diskutovali sme osobne o riešení toho, čo práve potrebujú, či to je dopravná situácia, riešenie okolia bytových domov či iné problémy. Odmietame teda tvrdenie, že vedenie mesta (a teda poslanci) nepripúšťajú verejnú diskusiu alebo ju nejako agresívne potláčajú. Opak je pravdou.
   Ďalšie tvrdenie, od ktorého sa ako poslanci musíme dištancovať: „Deklarujeme ‚nechcenie‘ skládky odpadu, ale v tichosti upúšťame od jej jasného zákazu v územnom pláne...“. Toto je nehorázne obvinenie, ako keby sme my ako poslanci v úlohe diverzantov chceli úmyselne poškodzovať životné prostredie mesta. Dôrazne sa od takejto činnosti dištancujeme. Nikto z nás nikdy nezdvihol ruku za to, aby sa akýmkoľvek spôsobom (ani tajne či v akejsi „ tichosti “ ) legalizovala skládka odpadu v meste.
   Takto by sme mohli pokračovať ďalej a vyvracať jeho nezmyselné tvrdenia o obchádzaní verejnej súťaže (ak má o tom vedomosť o nejakom konkrétnom prípade či prípadoch, kde mestskí úradníci či poslanci obišli zákon, nech ho adresne pomenuje a podá trestné oznámenie), o povrchnom prístupe k spracovávaniu strategických dokumentov mesta (nikto z nás neberie tieto veci na ľahkú váhu a každý z nás si ich preštuduje a pripraví sa na rokovanie o nich, nech to je ktorýkoľvek z dokumentov predložených na prerokovanie MsZ) o drastickom rozširovaní kapacít mesta, atď.
   Odmietame ako poslanci MsZ v Pezinku takéto obvinenia, kde sa nás snaží náš kolega pod pláštikom „vedenie mesta“ obviniť priam zo záškodníckej činnosti voči občanom tohto mesta, a teda aj voči nám samým.
  

Podpísaní: Pavol Alexy, Miloš Andel, Ján Čech, František Féder, Gabriel Guštafík, Jozef Chynoranský, Elena Jurčíková, Juraj Pátek, Marián Pátek, Adam Solga, Peter Wittgrúber.

 


Ohodnoťte článok: