Výberové konania

Apríl 2013 / Prečítané 889 krát

Mesto Pezinok

VYHLASUJE

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej umeleckej školy E. Suchoňa,
M. R. Štefánika č. 9, 902 01 Pezinok

   Informácie o požadovaných kvalifikačných predpokladoch a zoznam požadovaných dokladov môžete získať na webovej stránke mesta Pezinok, na vývesných tabuliach alebo na Školskom úrade MsÚ Pezinok.
   Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok. Uzávierka prijímania prihlášok: 3. júna 2013 do 11.30 h. Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZUŠ - neotvárať“.
   O termíne a mieste výberového konania budú písomne informovaní uchádzači, ktorí odovzdajú všetky požadované doklady a spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

 


Ohodnoťte článok: