Poslanci schválili prenájom tepelného hospodárstva

Apríl 2013 / Prečítané 912 krát

   Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom rokovaní 11. apríla 2013 schválilo nájomnú zmluvu na výrobu a dodávku tepla v našom meste. Od 1. júla 2013 bude prevádzkovateľom centrálneho zásobovania teplom spoločnosť Termming s.r.o. Bratislava. Spoločnosť, ktorá uspela vo verejnej súťaži, úspešne prevádzkuje niekoľko rokov tepelné systémy aj na iných miestach Slovenska (napr. v Bratislave je to v mestských častiach: Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Ružinov, ďalej v Malackách, Stupave, Skalici, Senici, Liptovskom Mikuláši, Moldave nad Bodvou a inde). Nájomnú zmluvu podporilo nasledovných 16 poslancov: Alexy, Andel, Bauerová, Čaputová, Ján Čech, Ľubomír Čech, Dulaj, Féder, Guštafík, Chynoranský, Jurčíková, Juraj Pátek, Marián Pátek, Solga, Šmahovský, Wittgrúber. Ostatní poslanci sa zdržali, nehlasovali alebo boli neprítomní. Na tomto mieste chcem uviesť, že Mesto Pezinok bude mať aj naďalej (schválení MsZ) svojich zástupcov(sú to primátor Mgr. Oliver Solga a členovia Dozornej rady PBS: Ing. Ján Matuský, Ing. Jozef Chynoranský, Ing. Ján Čech a Ing. Miloš Andel), ktorí budú schvaľovať strategické zámery a investície potrebné na modernizáciu tepelného hospodárstva a budú sa taktiež vyjadrovať k návrhu ceny tepla, tak ako to doteraz robilo MsZ. Podpísaním zmluvy o prenájme sa môže konečne začať proces prípravy modernizácie a väčšej efektívnosti tepelného hospodárstva tak, aby osoh z tohto kroku pocítili hlavne odberatelia, bytové domy a ich užívatelia. Už v prvom roku sa zrealizujú opatrenia, ktoré prispejú k väčšej spokojnosti pri fakturácii teplej úžitkovej vody a v nasledujúcom období sa pristúpi ku kompletnej modernizácii kotolne na sídlisku Sever s alternatívou využitia finančne výhodnejšej biomasy. Naši občania sa nemusia báť zvyšovania cien príchodom nového prevádzkovateľa. Pre ilustráciu uvádzam porovnanie ceny tepla, z ktorej je zrejmé, že nový prevádzkovateľ bude mať priemernú jednotkovú cenu nižšiu približne o 5%, než je tomu dnes. Súčasne dávam do pozornosti, že TV Pezinok sa bude 22. mája (v rámci pravidelnej relácie Téma) venovať práve tejto problematike.

 

Miloš Andel, zástupca primátora

  Merná
jednotka
schválená cena tepla bez DPH
PBS Pezinok od 1. 1. 2013
očakávaná max. cena tepla bez DPH
Termming v Pezinku od 1.7. 2013
%
variabilná zložka
fixná zložka
dvojzložková cena: prepočítaná vzorcom URSO
eur/kWh
eur/kW

eur/MWh
0,0644
165,3644

95,601
0,0632
147,4698

91,024
98,1
89,2

95,2


Ohodnoťte článok: