Tri otázky primátorovi

Apríl 2013 / Prečítané 1266 krát

Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Pán primátor, mestské zastupiteľstvo schválilo zmluvu o prenájme tepelného hospodárstva. Všetci očakávajú, že tento krok povedie ku skvalitneniu, ale aj zlacneniu výroby tepla a teplej vody pre odberateľov hlavne z dvoch veľkých sídlisk Juh a Sever. Hovorí sa o zmluve desaťročia. Objavili sa však aj pochybnosti, podozrenia a nedôvera. Andrej Vilím dokonca na facebooku zmluvu komentoval slovami: „Pezinskí kmotri si rozdelili lup desaťročia. “

- Andrej Vilím je zbabelec a táraj. Zbabelec preto, že nemal odvahu napísať kto sú tí „kmotrovia“. Keďže zmluvu schválili poslanci MsZ, hneď sa zľakol trestného stíhania za ohováranie.
  A táraj preto, že o čo menej sa danej problematike rozumie, o to viac o nej už rok negativisticky píše. Pozornosť občanov by si skôr zaslúžili jeho aktivity v minulosti aj v súčasnosti. Môžem za seba dať čestné vyhlásenie, že som od firmy, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní, nezobral ani reklamné pero, takže o žiadnom protekcionárstve či snáď korupcii nemôže byť ani reči. Vilímove obvinenia smerujú nielen k nepodloženému obvineniu a klamstvu, ale ukazujú aj na jeho mentálnu výbavu. Všetky jeho vyjadrenia sú možno len v duchu príslovia „Podľa seba súdim teba“. Ponúkam mu preto možnosť na stránkach tohto časopisu vysvetliť svoje slová o „kmotroch“ a „lupe desaťročia“.
   A ešte k tej firme. Mohli by sme byť radi, že sa vôbec našiel niekto, kto na seba zobral zodpovednosť za zastarané zariadenie (tridsať - štyridsať rokov staré), ktoré navyše potrebuje obrovské investície, a to v čase, keď sa ešte aj dnes ďalšie bytovky odpájajú.

l Veľkú diskusiu vyvolalo aj členstvo v Stálej komisii. Čo je vlastne Stála komisia a akú má funkciu?

- Stála komisia je orgán podobný Dozornej rade. Je v nej 5 zástupcov mesta a 4 za Termming. Jej hlavnou úlohou je byť prevodovou pákou medzi zastupiteľstvom a firmou. Má schvaľovať investície, ich výšku a prerozdelenie, vyjadrovať sa k cene tepla a pod. Funkcia je neplatená, pre každého jej člena je to zodpovedná a náročná robota navyše, na úkor vlastného času. A teraz k voľbe: Mestské zastupiteľstvo už v minulom roku po schválení rámcových podmienok zmluvy rozhodlo, že Dozorná rada PBS pripraví všetky materiály do súťaže a dohodne zmluvné podmienky vrátane Stálej komisie. DR PBS riadne schválila členov SK a navrhla ich zastupiteľstvu. Za členov boli DR navrhnutí: Ing. Andel, Ing. Ján Čech, Ing. Chynoranský a Ing. Matuský a plus primátor ako štatutárny orgán mesta a zodpovedný trestnoprávne i hmotnoprávne za napĺňanie zmluvy. Nezvolilo pána Grella, ktorý sa ako predseda DR zasadania nezúčastnil, dal prednosť vlastnej záujmovo-umeleckej činnosti, hoci termín jednej alebo druhej akcie mohol dopredu upraviť. Neskoršie poslal list, v ktorom žiadal, aby sa aj bez prerokovania v DR PBS hlasovalo o úplne iných členoch (navrhol týchto poslancov: dr. Juraj Čech, dr. Kráľ, Ing. Šipoš a dr. Grell). Zastupiteľstvo tento návrh väčšinou hlasov odmietlo. Poslanec Grell argumentoval odbornou spôsobilosťou ním navrhovaných kandidátov, ktorú však ani on sám nespĺňal, pretože je doktor sociálnej práce, teda s tepelným hospodárstvom nemá nič spoločné. Navrhoval dokonca dvoch poslancov (Kráľ, Šipoš), ktorý za návrh zmluvy nehlasovali! Väčšina poslancov odmietla chaotické a nepripravené návrhy a podporou zmluvy hlasovaním zamedzili snahe, ktorá smerovala k nabúraniu a v konečnom dôsledku neschváleniu zmluvy.

l Red.: A ešte do tretice „Zmluva desaťročia“. Čo bude nasledovať teraz, po jej schválení v Mestskom zastupiteľstve?

- Zmluva bola slávnostne podpísaná 17. apríla. Napĺňať sa začne 1. júla tohto roku. Nám už zostáva len veriť, že sme týmto krokom urobili všetko pre to, aby naše tepelné hospodárstvo po nutnej rekonštrukcii začalo fungovať tak ako v ostatných mestách, ktoré tepelné hospodárstvo prenajali už dávno pred rokmi.

 

(r)


Ohodnoťte článok: