Zberné miesto nebezpečných odpadov

Apríl 2013 / Prečítané 1342 krát

   Zberné miesto nebezpečných odpadov slúži obyvateľom Pezinka od roku 2004. Napriek dlhému obdobiu fungovania nemajú všetci obyvatelia dostatok informácií o fungovaní tohto zariadenia. Preto by mali vedieť, že:
- „zberné miesto“ sa nachádza na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy Petmas s.r.o.
- slúži na zber nebezpečných odpadov, medzi ktoré patrí elektroodpad (chladničky, pračky, mrazničky – kompletné, nerozobraté!), vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, monitory a drobné domáce spotrebiče), žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, drevo, obsahujúce nebezpečné látky, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, detergenty...
- chemikálie treba doniesť v originálnych obaloch kvôli ich identifikácii
- slúži všetkým občanom Pezinka bez poplatku s výnimkou fyzických osôbpodnikateľov a právnických osôb, ktorí si musia zabezpečiť likvidáciu nebezpečných odpadov na vlastné náklady
- otvorené je od pondelka do soboty
- informácie o zbernom mieste môžete získať na internetovej stránke mesta u prevádzkovateľa na tel. č. 6452312
- zberné miesto neslúži na zber objemného odpadu (nábytok, okná a pod.), drobného stavebného odpadu a separátov (sklo, papier, plasty, biologický odpad, kovy)

 

OM – OŽP, KS a D


Ohodnoťte článok: