Červený sneh na polesí

Apríl 2013 / Prečítané 833 krát

   O tom, že naše životné prostredie dostávalo v minulosti, ale i v súčasnosti dostáva poriadne „zabrať“, svedčí aj mimoriadna udalosť, ktorá sa stala na Veľkonočnú nedeľu v lokalite Cajlanské polesie. V blízkosti rodinných domov tam začala vytekať zafarbená červená voda, ktorá sa dostala nielen do záhrad, ale aj do studní a zafarbila aj sneh načerveno. Okamžite na mieste zasahovali príslušníci HaZZ SR, protichemická jednotka hasičov a neskoršie bolo primátorom privolané aj Krajské chemické laboratórium z Nitry. Už skoro ráno na Veľkonočný pondelok bola prístupná analýza odobratej zeminy a vody a obyvatelia dotknutej oblasti boli upozornení, aby nepoužívali vodu zo studní. KCHL zistilo, že sa jedná o prírodnú látku pyrofylit - kremičitan hlinitý. Tento nerast obsahuje hliník a používa sa ako substrát pri keramickej výrobe. Do zeme sa dostal pravdepodobne v sedemdesiatych rokoch spolu so stavebným odpadom, ktorý vznikol búraním starých stavieb v areáli Pinelovej nemocnice. Následné vybagrovanie zeminy potvrdilo, že sa jednalo o zakopané vrece farbiva, ku ktorému sa dostala voda v dôsledku zvýšenej hladiny spodných vôd. Vzorky boli znovu odobrané a zaslané na komplexnú analýzu. Napriek tomu, že farbivo a jeho koncentrácia v pôde nie je zdraviu alebo životu nebezpečné, neodporúča sa kontaminovanú vodu používať.
   Platí to rovnako pre obyvateľov rodinných domov, ako aj pre záhradkárov. Táto udalosť je len ďalšou ilustráciou nášho barbarského správania voči prírode, ale i potvrdením, že čierne skládky môžu byť nebezpečné aj po desiatkach rokov. To by si mali uvedomiť najmä tí, ktorí ešte i dnes vyvážajú akýkoľvek odpad do voľnej prírody. V prípade čiernych skládok naozaj v plnej miere funguje „bumerangový“ efekt, teda, že všetko zlé čoho sa na prírode dopustíme, sa nám vráti aj s úrokmi.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: