Blahoželáme

Marec 2013 / Prečítané 1115 krát

  Dňa 24. marca oslávi naša drahá mamička, babička a prababička
Mária VINOHRADSKÁ
z Pezinka krásnych 90 rokov. Všetko najlepšie k Tvojmu sviatku, veľa zdravia, spokojnosti a božieho požehnania prajú deti Jarmila, František, Soňa a Janka s rodinami, deväť vnukov a šesť pravnukov.


Ohodnoťte článok: