Mestskému múzeu namiesto vinšu

Marec 2013 / Prečítané 1038 krát

   Od svojich trinástich rokov som chodil do Malokarpatského vinohradníckeho múzea, zúčastňoval som sa vykopávok a pomáhal pri výstavách. Už vtedy som bol presvedčený, že Pezinok má mať vlastné múzeum, nie len malú expozíciu, ktorá v tej dobe fungovala popri vinohradníctve a vinárstve. Sníval som sen Franza von Meissla, Fedora Jamnického a Dušana Ježíka o mestskom múzeu.
   Keď sa koncom roka 2002 dokončovala generálna oprava Starej radnice vedel som, že to je ten pravý okamih, ktorý sa nikdy nezopakuje. Preto som už v septembri predložil Mestskému zastupiteľstvu návrh na vznik Mestského múzea práve vo vynovených priestoroch tejto krásnej budovy. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 152/ 2002 zo dňa 19. septembra bol schválený návrh zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie mesta – Mestské múzeum. Následne som ešte musel vypracovať štatút a ekonomickú analýzu predpokladaných nákladov. Následne, 14. novembra, bol v zastupiteľstve schválený aj rozpočet novej inštitúcie vo výške milión korún. Potom už išlo všetko pomerne hladko. V decembri 2002 som sa stal primátorom, zamestnal som dvoch pracovníkov, ktorí sú tam, mimochodom, dodnes a mestské múzeum bolo spolu s galériou Jána Kupeckého zaradené do siete slovenských múzeí. Od 1. marca roku 2003 začalo riadne fungovať.
   Dodnes som presvedčený, že to bol krok správnym smerom. Mestské múzeum to už celé desaťročie dokazuje svojou bohatou a rôznorodou činnosťou.
   Preto želám Petre a Petrovi, jediným dvom pracovníkom múzea od jeho začiatku a tiež ich spolupracovníkom veľa úspechov, invencie a radosti z práce, ktorej výsledky tak ako žiadne iné spájajú naše životy s našim mestom, ale i našu súčasnosť s minulosťou a budúcnosťou.

 

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: