Odborný seminár o cestovnom ruchu

Marec 2013 / Prečítané 971 krát

   V pondelok 18. marca 2013 sa v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkom Bieli uskutočnil ďalší odborný seminár z oblasti cestovného ruchu a marketingu v spolupráci s partnermi z Dolného Rakúska. Témou tohto workshopu bol marketing destinácie, marketingový mix a budovanie značky destinácie a jej propagácie. Cieľom je realizácia spoločných marketingových aktivít prepojením turistických destinácií Dolného Rakúska a Bratislavského kraja.
   Po úvodnom slove starostu obce Veľký Biel sa zhostili svojej úlohy zástupcovia z Rakúska a po nich slovenský hosť z Ružomberka. Za rakúsku stranu odprezentovala svoj príspevok vedúca siete špecialistov na komunikáciu značky a tiež marketingová poradkyňa a E- communication network Viedeň p. Dr. Eva Krausgruber – Willi. Ďalšie vystúpenie patrilo slovenskému partnerovi p. Mgr. Martinovi Hromadovi, PhD., ktorý je výkonným manažérom združenia Slovenské dedičstvo UNESCO, vedúcim oddelenia regionálneho rozvoja a kultúry Mesta Ružomberok. Taktiež je iniciátorom založenia klastra Orava. Po predstavení projektov nasledovala diskusia, kde sa prítomní hostia dopytovali na rôzne otázky, súvisiace s danou problematikou.
   Táto akcia sa uskutočnila vďaka spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja s dolnorakúskou destinačnou organizáciou Niederösterreich Werbung a rakúskym partnerom cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013.

 

(pv)

 


Ohodnoťte článok: