Súťaž Literárne jasenie

Marec 2013 / Prečítané 1084 krát

   Na prvom ročníku súťaže Literárne Jasenie, ktorú organizovalo pezinské vydavateľstvo Via Bibliotheca, s. r. o. sa na krásnom 3. mieste umiestnila Pezinčanka Kristína Červenková v kategórii próza, ktorá navštevuje základnú školu Kupeckého. Do súťaže svoju prácu prihlásila sama, pričom jej konkurenciou bolo ďalších viac ako 180 prác z celého Slovenska.
   Nasledujúci II. ročník literárnej súťaže bude mať uzávierku na zasielanie prác už 31. mája 2013. Organizátorov poteší, ak sa do súťaže zapojí čo najviac detí z Pezinka.

   Autorskej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl. Súťaží sa v 4 vekových kategóriách: I. kategória - žiaci 2. a 3. ročníka, II. kategória - žiaci 4. a 5. ročníka, III. kategória - žiaci 6. a 7. ročníka, IV. kategória - žiaci 8. a 9. ročníka v súťažných žánroch – POÉZIA – voľná téma, PRÓZA – voľná téma.
   Žiak môže do súťaže prihlásiť 1 prácu v každom súťažnom žánri. Rozsah práce je obmedzený na max. 20 strán (písané na PC na formáte A4) Súťažiaci môžu k práci priložiť ilustrácie (nie je podmienkou) na formáte A4.
   Súťažné literárne práce a ilustrácie musia byť riadne označené (meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, úplná domáca adresa, adresa školy, ročník, meno a priezvisko učiteľa), najlepšie na oboch stranách každého listu. Tie treba poslať v elektronickej forme (vo Worde), prípadne ilustráciu v jpeg na adresu: literarnejasenie@gmail.com . A zároveň v 4 tlačených kópiách na adresu: Via Bibliotheca, s.r.o., dona Sandtnera 9, 90201 Pezinok
   V prípade otázok a informácií o súťaži prosím kontaktovať Ing. Darina Fraňová Jakubovie telefonicky tel: 0915 812 351 alebo e-mail: info@viakniha.sk .

   Vyhodnotenie súťaže: Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelená bude jedna cena v každej kategórii a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty. Najlepšie literárne dielka budú vydané knižne, bez nároku autorov na honorár. Výber si vyhradzuje vyhlasovateľ súťaže. Z diel žiakov bude vydaná kniha, ktorú je možné si neskôr po skončení súťaže objednať na www.viakniha.sk Výsledky budú uverejnené do dňa 24. 10. 2013 na www.viakniha.sk O udelení cien a o prácach rozhoduje organizátor podľa jeho slobodnej vôle. Ceny budú zaslané po skončení súťaže poštou na domácu adresu, ktorú žiak uvedie na svojej práci. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok podľa vlastného uváženia.
   Organizátori ďakujú mestu Pezinok za podporu I. ročníka súťaže.

 

Darina Fraňová Jakubovie

 


Ohodnoťte článok: