Deň narcisov 2013

Marec 2013 / Prečítané 1234 krát

   Pred 17. rokmi odštartovala Liga proti rakovine SR unikátny projekt – zbierku DEŇ NARCISOV. Počas uplynulých rokov sa táto zbierka dostala do povedomia všetkých obyvateľov Slovenska a vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácii Ligy proti rakovine SR sa tento projekt vypracoval na najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku.
   Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých ľudí na Slovensku bližšie k ľuďom, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa koná vždy v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý kvet narcisu. Pripnutím si tohto malého kvietka na svoj odev ľudia vyjadrujú solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.
   Vyzbierané financie prerozdeľuje LPR SR späť do projektov , na ktoré prichádzajú žiadosti zo všetkých regiónov Slovenska.
   Generálna rada LPR SR rozhoduje o prerozdelení výťažku zbierky v troch hlavných oblastiach, a to:
- psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a služby pre zlepšenie kvality ich života ako aj života ich najbližších,
- výchova, informovanosť a prevencia zameriavajúca sa nielen na pacientov, ale aj na širokú verejnosť, hlavne mládež,
- prenos výsledkov klinického a základného výskumu do diagnostiky, liečby a rehabilitácie onkologických pacientov.
   V tomto roku pripadne Deň narcisov na 12.apríla 2013. Klub VENUŠA LPR SR bude aj v našom meste Pezinok ako aj v spolupracujúcich mestách a obciach zabezpečovať túto charitatívnu zbierku za pomoci svojich spolupracovníkov- dobrovoľníkov. Zbierka bude prebiehať v uvedenom dni v čase od 8,00 hodiny do 20,00 hodiny v uliciach mesta, obcí a v školách, podľa prísnych podmienok. Každý spolupracovník – dobrovoľník bude označený indentifikátorom – šnúrka s karabínkou a na nej zavesený narcis. Identifikátor bude mať svoje číslo, ktoré bude zaevidované na konkrétnu osobu dobrovoľníka v centrále klubu VENUŠA LPR SR. Dobrovoľníci budú mať pokladničku, zodpovedajúcu konkrétnej kampani roka, bude označená logom Ligy proti rakovine a nápisom Deň narcisov 2013 a vyobrazeným narcisom. Pokladničky budú riadne zalepené, očíslované. Evidencia pokladničiek na konkrétnu osobu bude v centrále klubu Venuša Pezinok. Budú prelepené nálepkami Dňa narcisov.
   Kvet narcisu, ktorý je vyrobený na túto konkrétnu kampaň, budú rozdávať dobrovoľníci v uliciach miest a obcí. Kvietok sa nepredáva, ale sa pripína prispievajúcim občanom za dobrovoľný príspevok do pokladničiek.
   Aj keď minuloročná zbierka dopadla najlepšie v histórii Dňa narcisov, veríme, že v tomto roku 2013 sa občania nášho mesta a pripojených obcí, študenti a žiaci škôl nedajú zahanbiť a prispejú na tento účel. Vopred všetkých veľmi pekne ĎAKUJEME.
   Do videnia 12.apríla 2013 v uliciach mesta Pezinok, v pripojených obciach nášho okolia, v školách.

 

Anna Štilhammerová, vedúca klubu Venuša Pezinok

 


Ohodnoťte článok: