Otvorený list SZPB Pezinok

Marec 2013 / Prečítané 1237 krát

   Vážený pán primátor, páni poslanci, vážení riaditelia škôl, učitelia, učiteľky.
   Touto cestou dovoľujeme sa obrátiť na vás, najmä preto, že všetky predošlé úprimné pokusy dohodnúť spoluprácu medzi našou organizáciou a školami zlyhali.
   20. storočie je len jednou z mnohých historických epoch, ktorými prešlo ľudstvo. Je však epochou azda najdôležitejšou z pohľadu profilovania sa slovenského národa a našej štátnosti.
   Taktiež je veľmi dôležitou v kontexte demokratického a protifašistického postoja Slovákov.
   Ponúkali sme a dodnes ponúkame pomocnú ruku v snahe pomôcť pri vzdelávaní mládeže, pri objasňovaní príčin, priebehu i dôsledkov druhej svetovej vojny, protifašistického ilegálneho odboja či udalostí Slovenského národného povstania.
   Žiaľ, prepáčte nám náš pocit, narážame v lepšom prípade na nezáujem, v tom horšom dokonca na odpor učiteľov.
   Bagatelizuje a zjednodušuje sa význam Slovenského národného povstania, udalostiam druhej svetovej vojny sa venuje čoraz menší priestor a medzitým nám v našich mestách a obciach pochodujú mladí chlapci v uniformách, pripomínajúcich nemecké fašistické jednotky alebo slovenskú Hlinkovu gardu.
   Mnohými spôsobmi sme sa snažili navodiť prostredie vzájomnej spolupráce, no spätná väzba bola malá alebo takmer žiadna.
   Od druhej svetovej vojny prešli desaťročia, priamych účastníkov môžeme dnes už obrazne spočítať na prstoch preto je nevyhnutné, aby sme spoločne dokázali prezentovať udalosti a dejinné súvislosti tak, aby si mladý človek dokázal vytvoriť čo najobjektívnejší názor.
   Chápeme situáciu, v akej sa školstvo nachádza, no nemôžeme akceptovať ľahostajnosť v prezentovaní našich dejín a kľúčových momentov našej histórie našim deťom a vnukom. Oni musia poznať, ako sme žili a čo sme prežili, aby tu oni dnes mohli byť.
   Tento list je z našej strany apel, prosba, ale aj výkrik zúfalstva. Inak už nevieme, ako dosiahnuť to, aby bola z vašej strany akceptovaná naša snaha povedať, ako to naozaj bolo.
Schválené na výročnej členskej schôdzi, dňa 26. 1. 2013.

 

Členovia OO SZPB Pezinok

 


Ohodnoťte článok: