Pýtame sa poslancov MsZ

Marec 2013 / Prečítané 1380 krát

   Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá:

Ing. Marián Šipoš, poslanec za volebný obvod č. 1

1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?

- Ochraňovanie záujmov obce a zastupovanie potrieb i práv občanov. Snaha dodržať vyrovnanosť tohto princípu vytvára základ spokojnosti obyvateľov nášho mesta. Obec by nemala byť len „hasičom“ vzniknutých problémov, ale citlivo vnímať individuálne potreby občanov, ktoré podľa svojich možností bude s rozvahou priorizovať. Prienik jednotlivých potrieb občanov možno vnímať ako verejný záujem a jeho napĺňanie okrem iného je úlohou volených zástupcov. Mnohé potreby 1. volebného obvodu sú totožné s potrebami v iných obvodoch: zákaz ďalšej skládky odpadov, dodržovanie limitov určených pre výstavbu, spracovanie územných plánov zón najmä v centrálnej časti mesta, kvalita povrchu mestských komunikácií, dostatok parkovacích miest na sídliskách, cyklistické komunikácie, kapacita predškolských zariadení a športoviská na sídliskách. Výstavba povoľovaná v rozpore s územným plánom mesta neúmerne zaťažuje jednotlivé územia, najmä na sídlisku Muškát, zhoršuje kvalitu bývania i prostredia, v ktorom občania žijú. Naznačil som priority v mojom volebnom obvode, ale dovoľte mi spomenúť moju „celomestskú“ prioritu: zabezpečenie kvalitného životného priestoru a prostredia okolo nás formou jasne zadefinovaných pravidiel v novom pripravovanom územnom pláne mesta.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Verejným mestským diskusným fórom. Už dlhšie vnímam silnejúcu tendenciu vytvárať umelú bublinu o Pezinku ako o najfantastickejšom meste na Slovensku. A keď sa toto spojí so zvýšenou citlivosťou na kritiku u niektorých predstaviteľov mesta, je to hotová katastrofa... Niekedy sami medzi sebou, ako poslanci, sa nedokážeme navzájom počúvať alebo bez predsudkov otvorene diskutovať. Mnoho ráz svojich oponentov, aj z radov občanov, zosmiešňujeme ba dokonca urážame. A tak i dobre mienené myšlienky sú dopredu zavrhnuté. Z reakcií primátora je zrejmé, že súkromné pezinské diskusné fóra navštevuje, ale podľa jeho vyjadrení len ako čitateľ. Iné mestá zriadili takýto priestor a vnímajú ho ako zdroj nápadov, ale aj ako odraz správy mesta, ktorý sa kritike samozrejme nevyhne. Ja vnímam vyjadrenie (ne)spokojnosti či pochvalu alebo kritiku ako prirodzenú spätnú väzbu. Cez verejné mestské diskusné fórum by bola táto väzba priamejšia.

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

- Možno to vyznie tvrdo, ale vyjadrím to tak, ako to cítim: chýba mi úprimnosť vedenia mesta, resp. vadí mi jeho dvojtvárnosť. Na jednej strane vyzývame občanov k aktívnej účasti na správe nášho mesta a na druhej strane voči ich aktivite používame agresívne prejavy v tlači alebo aj na rokovaniach zastupiteľstva. Hovoríme o transparentnosti, ale verejnú diskusiu nepripúšťame. Mesto prezentujeme ako otvorenú samosprávu, ale niektorým poslancom a členom komisie odmietame poskytnúť priestor na diskusiu o strategickom dokumente mesta. Deklarujeme „nechcenie“ skládky odpadu, ale v tichosti upúšťame od jej jasného zákazu v územnom pláne ba dokonca pripúšťame aj spaľovňu. Plačeme nad nedostatkom peňazí, ale nechceme vidieť ich plytvanie obchádzaním hospodárskej súťaže. Namiesto riadneho gazdovania s mestským majetkom ho v čase krízy ponúkame na predaj. Lamentujme nad dopravnou situáciou a nie sme schopní postupe realizovať už spracované riešenia v doprave. Nariekame nad neexistenciou obchvatu mesta a z rozpočtu vypúšťame prípravu mestských zberných komunikácií. Rozprávame o víziách mesta a pritom povrchne pristupujeme k spracovaniu strategických dokumentov. Snívame o malebnom vinohradníckom mestečku a zároveň plánujeme obrovské územia pre priemysel. Hovoríme o max. počte 30 tis. obyvateľov, ale pripravujeme podmienky na drastické rozširovanie kapacít mesta, a to bez záväznej regulácie či širších vzťahov na jeho správu, na ekonomiku, dopravu či občiansku vybavenosť ako napr. škôlky, športoviská... Podľa mňa takto hazardujeme s prezumpciou dôvery občanov voči rozhodnutiam, ktoré sú prijímané ich volenými zástupcami. Viac preferujeme viditeľné veci, ľudovo povedané „chodníky“, ale mne skôr chýba sústredenosť na kvalitu dlhodobých riešení skutočných problémov mesta.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: