Tri otázky primátorovi

Marec 2013 / Prečítané 1212 krát

Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Pán primátor, 13. marca sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Jeden z bodov, týkajúci sa verejného obstarávania na nájom tepelného hospodárstva a výrobu tepla bol prerokovaný bez účasti verejnosti. Len úvaha o tom, či má alebo nemá byť prerokovanie verejné vyvolala viac ako hodinovú diskusiu. Čo bolo príčinou takejto diskusie a prečo bolo prerokovanie neverejné?
- Odpoveď je veľmi jednoduchá. Pretože tak káže zákon o verejnom obstarávaní. Odôvodnil im to zástupca spoločnosti, ktorá obstarávanie robí, ponúkol im metodické usmernenie Ministerstva vnútra, v rovnakom zmysle sa vyjadrili aj právnici. Diskutovali stále dokola len traja poslanci, ktorí zákony nielenže neovládajú, ale mám dojem, že im vadí, že sa nám darí krok za krokom súťaž doviesť do úspešného konca. Viac ako rok sa o proces prenájmu TH nezaujímali a teraz sa snažia hľadať čokoľvek, čo by proces zabrzdilo alebo úplne zastavilo. Nasledovala vyše trojhodinová diskusia o konkrétnom bode, ktorá bola tiež úplne zbytočná, vskutku jalová. Nakoniec aj tak sedemnásť poslancov z dvadsiatich prítomných návrh schválilo a tí traja ani nehlasovali. Ako keby v „zasadačke“ ani neboli. Musím povedať, že som si už na obštrukcie zvykol. Spochybňovanie výhodnosti a transparentnosti celého procesu už bolo pertraktované na rôznych obskúrnych diskusných fórach a webových či facebookových stránkach, kde rôzni „odborníci“ a mudrlanti mútia vodu a ponúkajú zaručené informácie o výhodnosti či nevýhodnosti pripravovanej transakcie. Ľúto mi je nielen môjho času, ale aj času mojich kolegov – poslancov, ktorí musia každé zastupiteľstvo tie nezmysly počúvať. Viem si predstaviť aj rozumnejšie a príjemnejšie prežitý čas. A najmä užitočnejšie investovanú energiu.

l Na galavečere bojových športov Hanuman Cup ste si v príhovore pred plnou športovou halou povzdychli, kiežby si z férového zápolenia bojovníkov vzali inšpiráciu aj politici. Sám patríte medzi popredných komunálnych politikov. Máte pocit, že sa aj na tejto úrovni zápolí neférovo?
- Na túto otázku sa mi neodpovedá ľahko, lebo odpoveď je áno. Veď si stačí pozrieť napríklad zasadnutia mestského zastupiteľstva, prečítať si výlevy niektorých poslancov a ich nohsledov na stránkach Pezinčana i na rôznych internetových fórach. Aby neprišlo k nedorozumeniu, nikdy mi neprekážala kritika, nevadia mi ani vyhrotené debaty, ak oponenti, rovnako ako ja, ich dokážu viesť s ohľadom na fairplay. Ale koľko demagógie a lží si musíme vypočuť už len na zasadnutiach zastupiteľstva?! Ako len dokážu dezinterpretovať fakty tí, ktorí nie sú schopní navrhnúť žiadnu zmysluplnú alternatívu?! Ale nerád by som paušalizoval, lebo väčšina poslancov je rozhorčená z takto zdeformovanej diskusie a prajú si, rovnako ako ja, aby sme pracovali efektívnejšie a snažili sa hľadať konsenzus, ktorý by bol vždy v záujme občanov mesta.
  Takže áno, želal by som si, aby aj súboje oponentov v komunálnej politike boli možno nekompromisné a tvrdé ako tie v ringu, ale aby boli aj rovnako férové a aby sme si po nich, rovnako ako tí bojovníci, dokázali podať ruky, usmiať sa na seba a zaželať si všetko dobré do budúcnosti.

l Red.: Na ostatnom MsZ ste sa zaoberali aj protestami prokuratúry, vydanými na podnet obyvateľa Dolného Kubína Pavla Pachníka, ktorý žiada zrušenie niektorých všeobecne záväzných nariadení miest a obcí. Vyčíta im, že idú nad rámec zákona.
  - Neviem, čo vedie P. Pachníka k takémuto nezmyselnému konaniu, ani nechcem o tom špekulovať. V každom prípade však jeho návrhy smerujú proti udržaniu verejného poriadku a teda v konečnom dôsledku sú namierené proti občanom našich miest, a to tým, že chcú okliešťovať samosprávne rozhodnutia, ktoré prijímajú volení zástupcovia občanov , teda poslanci. Jeho podnety sa v našom prípade dotýkali VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely, o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejnosti, a VZN o podmienkach držania psov. Posledný podnet sa dotýkal vydávania VZN všeobecne. Ako som už uviedol na inom mieste, pezinskí poslanci všetky protesty jednohlasne odmietli, okrem iného aj preto, že by sa výrazne obmedzili kompetencie Mestskej polície a kontrolných funkcií orgánov mesta. Uvediem jeden konkrétny príklad, ktorý sa týka používania pyrotechniky. Dnes má jej používanie Mesto Pezinok upravené tak, že zábavná pyrotechnika sa môže používať len na Silvestra a Nový rok a to len vo vymedzenom čase. Na použitie mimo tohto termínu musí udeliť výnimku primátor formou rozhodnutia na kolégiu. Dovtedy si mohol pyrotechniku odpaľovať ktokoľvek a kedykoľvek. Stávalo sa, že rôzni výrastkovia hádzali delobuchy a „pirátov“ rovno pod nohy okoloidúcim, alebo dokonca pod detské kočíky. Každý si vie predstaviť, aký to malo účinok. Možno, že to pán Pachník nezažil, preto nevie, čo vlastne navrhuje. Podobné je to aj s jeho ostatnými ním napadnutými VZN. Ale ako forma zviditeľňovania sa v médiách či krátenie si dlhej chvíle na dôchodku ho to možno uspokojuje.

 

(r)


Ohodnoťte článok: