Vyhlásenie literárnej súťaže „O cenu primátora mesta Pezinok“

Marec 2013 / Prečítané 1081 krát

   Ako sme už informovali na stránkach nášho časopisu aj v tomto roku vypisuje Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom literárnu súťaž „O CENU PRIMÁTORA MESTA PEZINOK“. V tomto roku sa uskutoční už jubilejný dvadsiaty ročník, ktorého cieľom je podporovať a propagovať literárnu tvorbu detí a mladých ľudí.
   Podmienky súťaže umožňujú prihlásiť sa všetkým žiakom a študentom, ktorí v Pezinku študujú, alebo tu majú trvalé bydlisko. Súťaž je vyhlásená v dvoch vekových kategóriách a to pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Téma v oblasti POÉZIE a PRÓZY je ľubovoľná, rovnako ako rozsah prác. Podmienkou je odovzdať súťažnú prácu v troch strojom (počítačom) písaných exemplároch (kópiách).
   Práce musia byť doručené do 15. mája tohto roku na adresu Pezinského kultúrneho centra, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, alebo osobne pani D. Debnárovej, ktorá je organizačnou tajomníčkou súťaže a poskytne tiež všetky ďalšie informácie. Kontakt na tel. č.: 6413933, 6412093.
   Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže bude 14. júna 2013 počas slávnostného zasadania Mestského zastupiteľstva v Pezinku, pri príležitosti udeľovania mestských ocenení.

 

 


Ohodnoťte článok: