Možnosti platenia miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Marec 2013 / Prečítané 1422 krát

   Možnosti platenia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú pre Pezinčanov tento rok viaceré. Prvou možnosťou je prevod na účet správcu dane. Je to jednoduchý spôsob, pri ktorom sa prevedie presná suma na účet správcu dane, ktorého účet nájdu obyvatelia v rozhodnutí. V tomto rozhodnutí sa nachádza aj variabilný symbol, konštantný symbol či špecifický symbol.
   Zaplatiť je možné aj formou poštovného poukazu priamo na pošte, poštový poukaz bude prílohou k rozhodnutiu, taktiež si ho môže občan vyzdvihnúť i v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade na Radničnom námestí č. 7.
   Treťou možnosťou zaplatenia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je platba priamo v pokladnici Mestského úradu v Pezinku pri platbách do 300 eur, a to buď hotovostnou platbou alebo platobnou kartou.
   V prípade tohto druhu platby je dôležité priniesť si so sebou aj rozhodnutie, ktoré bolo doručené občanovi. Platenie v tomto prípade prebehne plynulejšie a rýchlejšie. Všetky ostatné potrebné informácie sú uvedené v rozhodnutiach.

   Vážení občania, oznamujeme vám, že referát daní a poplatkov v týchto dňoch začína doručovať rozhodnutia o vyrubení poplatku za odpad - Fyzické osoby. Doručovanie rozhodnutia bude prebiehať prostredníctvom aktivačných pracovníkov po jednotlivých uliciach.

 

odd. ekonomiky a miestnych daní, MsÚ Pezinok