Ekologická havária

Marec 2013 / Prečítané 1226 krát

   Druhý marcový víkend muselo vedenie mesta a kompetentné orgány riešiť mimoriadny problém, a to ekologickú haváriu, ktorú objavili v kanalizácii v lokalite Dolná tehelňa a v potoku Saulak. Vo vode boli zistené ropné látky. Okamžite zasiahli profesionálni hasiči, v potoku zriadili nornú stenu. Kontaminovaná zemina bola odvezená do biodegradačného strediska v Košútoch. Najpravdepodobnejšou príčinou znečistenia bolo vypustenie ropných látok z cisterny, ktoré sa následne dostali do kanalizácie a ňou aj do potoka. V blízkosti bola navyše objavená skládka hroznových výliskov nasiaknutých ropnými látkami.
   V súvislosti s obhliadkou kanála bol nájdený biely poklop s varovaním v ruskom jazyku a s vyznačenou lebkou a prekríženými hnátmi, o ktorom zatiaľ nie sú známe ďalšie podrobnosti. Pravdepodobne išlo o geotermálny prieskumný vrt, okolnosti prešetrujú príslušné orgány.
   Zostáva len dúfať, že pôvodca znečistenia bude odhalený, spravodlivo a tvrdo potrestaný. Je neospravedlniteľné a len ťažko pochopiteľné, ak niekto takýmto zavrhnutiahodným počínaním ohrozí nielen prírodu, ale aj zdravie ľudí. V tejto súvislosti vyzývame všetkých Pezinčanov, aby boli ostražití a v prípade, ak majú podozrenie, že niekto svojou aktivitou ničí naše životné prostredie, neváhali kontaktovať políciu.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: