Pomôžte vybrať najlepšieho pezinského športovca!

Marec 2013 / Prečítané 1139 krát

   Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku vyzýva všetky športové subjekty, pôsobiace v meste Pezinok, ako aj širokú verejnosť, aby sa zapojili do nominácií na ocenenie Športovec mesta Pezinok za rok 2012. Na základe nominácií bude hlasovaním členov Komisie športu pri MsZ určené poradie v jednotlivých kategóriách a víťazi budú vyhlásení a ocenení 14. júna pri slávnostnom odovzdávaní mestských ocenení.
   Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie: 1. Najlepší športovec – senior, 2. Najlepšia športovkyňa – senior, 3. Najlepší mládežnícky športovec/mládežnícka športovkyňa, 4. Najlepší športový kolektív, 5. Najlepší mládežnícky športový kolektív, 6. Najlepší tréner, 7. Najlepší tréner mládeže, 8. Najlepší športovec / športovkyňa so zdravotným hendikepom.
   V návrhu (nominácii) treba uviesť: 1. Meno a priezvisko, v prípade kolektívu názov družstva, 2. šport, za ktorý by mal byť ocenený, 3. veková kategória (senior alebo mládež), najlepšie uviesť rok narodenia alebo vek, 4. vzťah k mestu Pezinok (rodák, obyvateľ, športovec za pezinský klub apod.), 5. stručné zdôvodnenie (napr. úspechy za rok 2012, ktoré dosiahol, prípadne iné zásluhy, za ktoré by mal byť ocenený)
Návrh – nomináciu môže podávať právny subjekt, športový klub alebo fyzická osoba (teda každý občan) bez ohľadu na to, či je alebo nie je obyvateľom Pezinka. Nominovaný nemusí byť obyvateľom Pezinka, ale musí mať k mestu vzťah. Napr. športuje za mimopezinský klub, ale narodil sa alebo býva v Pezinku. Alebo nie je Pezinčan, ale dosiahol významné úspechy v pezinskom klube apod.
Návrhy (nominácie) je potrebné zaslať najneskôr do 21. 4. 2013 na adresu: maria.odehnalova@msupezinok.sk  alebo doručiť na Mestský úrad v Pezinku na adresu: MsÚ Pezinok, Mária Odehnalová, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok.

 


Ohodnoťte článok: