Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

Marec 2013 / Prečítané 1174 krát
   želám vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov a krásnu jar. Veľkonočné obdobie so svojím vyvrcholením je oslavou vzkriesenia a zmŕtvychvstania Pána Ježiša a tiež víťazstva života nad smrťou, jari nad zimou. Je aj obdobím zamyslenia a hľadania pokoja a pokory tvárou v tvár novému životu. Rovnako je však aj začiatkom nových výziev, začiatkom tvorivej a zmysluplnej práce v prospech seba, svojich rodín, ale aj širšej mestskej komunity. Znovuzrodenie, prebudenie, oživenie, a to nielen živej prírody, ale aj ľudského spoločenstva nás právom napĺňa optimizmom, novou nádejou a energiou. V tejto súvislosti aj zvolenie a nástup nového pápeža Františka predznamenáva novú etapu nielen v živote veriacich kresťanov, ale všetkých ľudí, pre ktorých dobro, ľudskosť a pomoc blížnym je prirodzenou súčasťou života. Na to by sme nemali zabúdať práve dnes, v čase krízy, ktorá je krízou nie iba ekonomickou, ale predovšetkým mravnou.
   Veľká noc môže byť pre nás všetkých impulzom i pozitívnym nasmerovaním do ďalších dní, do roka, ktorý je ešte pred nami. Želám vám všetkým, milí spoluobčania, pokojné a radostné sviatky v kruhu svojich najbližších.
 
Oliver Solga, primátor mesta Pezinok
 

Ohodnoťte článok: