Predajná výstava obrazov v Schaubmarovom mlyne

Február 2013 / Prečítané 1106 krát
   Ešte v minulom roku, na Luciu 13. 12., bola v Schaubmarovom mlyne vernisáž výstavy klientov domovov sociálnych služieb, ktorí navštevujú Nový ateliér určený práve im, teda ľuďom s mentálnym a viacnásobným postihnutím, ktorí majú výtvarný talent, chuť tvoriť a zdokonaľovať sa vo výtvarných technikách. Stretávajú sa každý týždeň počas školského roka v priestoroch Galérie insitného umenia v Schaubmarovom mlyne. Koordinátorom Nového ateliéru je Mgr. Iveta Žáková, správkyňa galérie a lektorom je špeciálny pedagóg a arteterapeut Mgr. Marcela Jurášová. V deň vernisáže bolo krásne slnečné počasie a vo dvore Schaubmarovho mlyna bola v snehu vyšľapaná cestička vedúca rovno do galérie. Hlavní účastníci pomaly prichádzali v doprovode svojich opatrovateliek, usmiati, šťastní a s veľkým pocitom dôležitosti. Vo dverách ich s úsmevom na tvári vítala pani Ivetka a pani Marcelka. Takto dôverne oslovujú klienti koordinátora a lektora tohto projektu. Niet sa čo čudovať, pretože ľudia s mentálnym postihnutím patria k skupine občanov, ktorí vzhľadom na svoje postihnutie potrebujú pomoc a stálu podporu pre rozvoj svojich zručností a schopností. Aj toto je prejavom ich vďaky. Výstavu otvorila Mgr. Iveta Žáková a Marcelka Jurášová v stručnosti vysvetlila význam takejto netradičnej výstavy a napokon aj vystavovatelia vystúpili so svojím hudobným programom.
   Výtvarné činnosti prinášajú takýmto ľuďom naplnenie, istú formu konfrontácie s okolím, filtráciu napätia a v neposlednom rade vedú k stimulácii sebavedomia a pozitívneho vnímania seba samého. Z vystavovateľov bolo cítiť spokojnosť a vďaku. Vďaku pre svoje opatrovateľky, pre pani Ivetku a pre pani Marcelku. Takáto aktivita predstavuje pre ľudí s mentálnym postihnutím jednu z ciest pre pochopenie tohto sveta. Predstavuje tiež príjemné trávenie voľného času s možnosťou konfrontovať sa s vonkajším svetom. V tento deň bol pohár spokojnosti skutočne naplnený. Podporte ich, prosím, výstava je predajná a potrvá do 12. 3. 2013. Zakúpením vystavených diel máte aj vy možnosť skvalitniť život ľudí s mentálnym a viacnásobným postihnutím.
 

Eva Amzlerová
 

Ohodnoťte článok: