Vážení rodičia a priatelia ZUŠ E. Suchoňa

Február 2013 / Prečítané 1242 krát
   Komu sa rozhodnete venovať svoje už zaplatené 2% dane z príjmu za rok 2012 ?
   Pomôžte žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa a poukážte danú sumu na naše „Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“ Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 90201 Pezinok. IČO: 42259207. Č. účtu: 3085569258/0200
   Získané finančné prostriedky použijeme na: l potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia školy, l podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ, l pomoc škole pri organizovaní mimo vyučovacích činností spojených so vzdelávaním,l prezentáciu a propagáciu žiakov.
   Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane s vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na: www.zuspezinok.sk 
   Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2013 daňovému úradu v mieste bydliska.
 
Ďakujeme
 

Ohodnoťte článok: