ALDEM – združenie občanov s Alzheimerovou chorobou a demenciou

Február 2013 / Prečítané 1473 krát
   Sme občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 ako nezisková organizácia. Hlavným poslaním nášho združenia je:
l chrániť a presadzovať práva a záujmy seniorov s Alzheimerovou chorobou a demenciou v meste, okrese Pezinok a domove sociálnych služieb, zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení na Hrnčiarskej 37 v Pezinku,
l skvalitňovať sociálne služby pre seniorov, predovšetkým pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a rôznymi druhmi demencií,
l
zabezpečovať seniorom účasť na kultúrnych podujatiach, pracovných terapiách, rehabilitačných cvičeniach, ozdravovacích programoch, realizovať všestranné voľnočasové aktivity. V mene členov OZ a seniorov vám vopred ďakujeme za finančnú pomoc, ktorú nám poskytnete formou darovacej zmluvy alebo 2 % daní. Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na adrese sídla združenia alebo na internetovej stránke: www.dssazps.pezinok.sk .
   Obchodné meno: ALDEM – združenie občanov s Alzheimerovou chorobou a demenciou. Sídlo: Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok. Právna forma: Občianske združenie. IČO: 422 59 606 číslo účtu: 502 637 39 83/0900. Ďakujeme
 

Ohodnoťte článok: