Tradičná ekumenická pobožnosť v Dolnom kostole

Február 2013 / Prečítané 1325 krát
   Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Dolnom kostole v Pezinku 23. januára konala tradičná spoločná ekumenická pobožnosť Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosti Pezinok a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Cirkevného zboru v Pezinok. Zúčastnili sa na nej rímskokatolícky farár vdp. Ján Ragula, gvardián kláštora kapucínov P. Norbert Pšenčík OFMCap, evanjelický zborový farár Mgr. Vladimír Kmošena a evanjelická námestná farárka Mgr. Gabriela Kmošenová. Mesto Pezinok zastupoval primátor Mgr. Oliver Solga a viceprimátor Ing. Miloš Andel. Príležitostným kazateľom bol V. Kmošena a na záver sa prihovoril O. Solga.
   Pezinok patrí medzi mestá s najdlhšou tradíciou ekumenických stretnutí, prvé sa konalo už v roku 1969 za účasti rímskokatolíckeho dekana – farára Jozefa Mitošinku a evanjelického farára Karola Gábriša.
 
Peter Sandtner
 

Ohodnoťte článok: