V histórii je stále čo objavovať

Február 2013 / Prečítané 1409 krát
   Pohľady do našej minulosti nám môžu priniesť nielen cenné poznatky, ale aj skutočné dobrodružstvo z objavovania. Práve takéto objavy a zážitky sa snaží už desať rokov sprostredkovať širokej verejnosti Mestské múzeum v Pezinku. A že to robí naozaj kreatívne, potvrdzuje aj rozhovor s jeho riaditeľkou Petrou Pospechovou.
l Čo zaujímavé pripravujete na tento rok?
   Budeme sa venovať napríklad huncokárom. Ide o zaujímavú uzavretú komunitu lesných robotníkov a drevorubačov, ktorí sem asi od polovice 18. storočia prichádzali z Nemecka. Pálffyovci ich usádzali na svojich pozemkoch, aby tu vykonávali potrebné práce v lesoch. Vplyvom povojnového odsunu Nemcov ale aj spoločenských zmien, keď lesy prešli pod správu štátu, títo ľudia buď odišli alebo splynuli s ostatnou populáciou. V lokalitách, ktoré obývali, sa zachovali už iba stopy ich osídlenia, zvyšky budov s hospodárskym zázemím, alebo stromy, ktoré vysadili. Dodnes však medzi nami žijú ich potomkovia. Pripravujeme s nimi stretnutie a aj výstavu, v ktorej chceme spojiť fotografie s príbehmi konkrétnych ľudí a s ich autentickými výpoveďami. Na september potom chystáme výstavu o topografii mesta, kde návštevníci uvidia, ako sa Pezinok vyvíjal až do podoby, v akej ho poznáme dnes. Zbierame tieto informácie priebežne na základe archeologických a archívnych výskumov, ale teraz ich chceme dať do pútavej podoby a ukázať ich Pezinčanom.

l Je podľa vás história Pezinka poučná aj pre súčasnosť či budúcnosť, napríklad, aby sme sa pri rozvoji mesta vyhli chybám z minulosti?
   Ako veľkú škodu vnímam likvidáciu časti historického jadra. Chápem ju ako daň, ktorú Pezinok zaplatil za svoju pozíciu centra regiónu. Mám na mysli obdobie ostatných 50 rokov, keď sa zbúrala časť mesta. Museli tu vzniknúť úrady, inštitúcie a ich výstavba sa diala na úkor starších stavieb, direktívne a nie vždy citlivo. Ukážkou je zbúraná časť Štefánikovej ulice, zbúraná Potočná ulica, kde dnes stojí obchodné centrum Plus, alebo zbúraná synagóga. Ale mohli sme dopadnúť aj horšie, na Slovensku sú i mestá, ktoré už vôbec nemajú historické jadrá. Našťastie dnes vidíme, že budovy, ktoré sa podarilo zachrániť resp. sa nestihli zbúrať, sa obnovujú. Sú tak odrazom osobného prístupu majiteľa a jeho vzťahu k tejto časti histórie.

l Okrem iného Pezinčanov potešila vaša facebooková stránka, na ktorej prezentujete historické obrázky mesta.
   Pôvodne sme uverejňovali takéto fotky denne, teraz, vzhľadom na zásoby, dávame už len jednu za týždeň. Zaujímajú nás komentáre ľudí k týmto záberom, často sa z nich veľa dozvieme. Niekedy zasa dávame hádanky, aby Pezinčania identifikovali objekt, ktorý im ukážeme. Dúfame, že táto naša aktivita ľudí inšpiruje a budú vo svojich domácich archívoch hľadať ďalšie fotky a posielať nám ich. Máme tiež v pláne vydať knižku o starom Pezinku postavenú na fotografiách ale aj príbehoch ľudí.

l Vaše múzeum obsahuje aj stálu expozíciu Zo zeme, ktorá prezentuje archeologické objavy Pezinka a jeho okolia. Dá sa aj v takejto oblasti očakávať niečo nové?
   Je to otázka šťastia či súhry vhodných okolností. V Pezinku už totiž nie je veľa priestorov na „ kopanie “ , všetko teda závisí skôr od investičných akcií. Keď sa rozbieha nová výstavba, v rámci nej musí v určitých prípadoch podľa zákona prebehnúť aj archeologický výskum. Ak sa tak stane, cez stavebné činnosti sa – samozrejme v spolupráci s Archeologickým múzeom – dostávame k pozoruhodným nálezom. V centre mesta máme šancu nájsť predmety z obdobia stredoveku či novoveku, ale v širších hraniciach mesta objavíme aj niečo staršie. Naposledy pri výstavbe Panoráma centra prebehol aj rozsiahly archeologický výskum, v rámci ktorého sme nachádzali predmety a cez ne informácie od vrcholného stredoveku až po 18. až 20. storočie, teda z celého obdobia, kedy táto lokalita žila.

l Aké najstaršie nálezy tu máte?
   V Grinave sa robil pomerne veľký archeologický výskum, ktorý skúmal obdobie eneolitu, teda neskorej doby kamennej. Predmety odtiaľ majú okolo 5000 rokov. Jedným z „ grinavských “ top nálezov je drobná plastika tváre, ktorá nám vzdialene pripomína mimozemšťana. Máme ju v stálej expozícii.

l Zaujíma súčasných ľudí história?
   Vždy sa nájde okruh ľudí, ktorých naša minulosť zaujíma. My sa ju snažíme propagovať, robiť veci tak, aby ich zaujala. V histórii je našťastie stále čo objavovať, či už v zemi alebo v našich archívoch.
 
(kam)

Ohodnoťte článok: