Novinky v prevencii 2013

Február 2013 / Prečítané 1520 krát
   Mestská polícia Pezinok zahájila svoju činnosť v oblasti prevencie kriminality opäť úspešne. Už v januári uskutočnila st. inšp. Lucia Korytárová prevenčný program pod názvom „Bezpečná škôlka“ pre deti v Cirkevnej materskej škole. Počas akcie sa deti zahrali dve didaktické hry zamerané na ich bezpečnosť, pričom si prakticky osvojovali znalosti z dopravnej výchovy, oboznámili sa s prácou mestskej polície a na záver dostali aj sladkú odmenu. Pre naše mesto sme získali ďalší úspech, ktorý priniesol koordinátor prevencie kriminality v podobe ďalšieho Zlatého ocenenia z celoslovenskej súťaže. Zameraná bola na prevenciu počítačovej kriminality a zneužívania nových technológií. Úspech pomohol opäť vybojovať náš terapeutický pomocník Amigo a inovatívne prvky v prevencii, ktorými sú aplikácia grafológie a poučných rozprávok do našich programov na školách.
   Prvou novinkou v prevencii je kurz sebaobrany pre učiteľky, ktorý zahájime dňa 6. februára na ZŠ Kupeckého. Následne bude pokračovať počas hodín telesnej výchovy kurz sebaobrany pre žiačky 9. ročníkov, ktoré absolvujú postupne aj žiačky na ZŠ Na Bielenisku a ZŠ Fándlyho.
   Okrem uvedeného naďalej pokračuje prednášková a osvetová činnosť na všetkých školách. Prvé prednášky na ZŠ Kupeckého zahájil program: Prevencia v športe, kde sú hlavnými témami riziká dopingu a nesprávneho alebo takmer žiadneho stravovania. Pozitívna odozva na túto akciu už odznela na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina v podobe krátkej relácie.
 
(MsP)

Ohodnoťte článok: