Odovzdali ocenenia darcom krvi

Február 2013 / Prečítané 1615 krát
   21. novembra 2012 o 16.00 h v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Pezinku Územný spolok SČK Bratislava-okolie zorganizoval ocenenie darcov krvi z okresu Pezinok za účasti hostí Mestského úradu, primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu, viceprimátora Mesta Pezinok Ing. Miloša Andela, viceprimátora mesta Pezinok Ing. Jána Čecha, predsedníčky Územnej rady SČK, predsedníčky MS SČK Josefy Slávikovej, budúceho predsedu MS SČK Pezinok Michala Skovajsu a Martina Trajdu – člena Územnej rady SČK.
   Dobrovoľníci Miestnych spolkov SČK organizujú odbery v mestách Pezinok a Modra, v obci Šenkvice a Budmerice, kde vycestuje mobilná transfúzna jednotka NTS Ružinov a HTO Trnava.
Príhovor a úprimné slová vďaky darcom vyslovil za Mesto Pezinok primátor mesta Mgr. Oliver Solga a Ing. Mária Halásová. Na podporu a propagovanie BDK prispeli: VŠZP vitamínmi darcom, mestské noviny Pezinčan a Pezinská TV zverejnením podujatia bez poplatku. Cieľom tohto stretnutia s darcami, dobrovoľníkmi Miestnych spolkov SČK a organizátormi darcovstva bolo ich ocenenie a vzdanie úcty tým, ktorí darovali krv bez nároku na odmenu, s vedomím, že pomáhajú pri záchrane toho najcennejšieho, čo človek má – zdravia a v mnohých prípadoch i života.

   Z Pezinka boli ocenení títo darcovia:

   Zlatá plaketa prof. MUDr. Jána Janského – Miloš Géc, Ing. Ján Kormaník, Marta Kucejová, Alena Letnická
   Strieborná plaketa J. Janského – Valéria Dikejová, Martin Horák, Mgr. Barbora Sekerešová, Helena Vargová, Mgr. Peter Zvolenský
   Bronzová plaketa J. Janského – Ing. Miroslav Čech, Mgr. Karol Čukan, Mgr. Roman Farkaš, Petra Gajdošová, Martin Lenorák, Miroslav Šarmír, Matej Zvolenský.

   Oceneným blahoželáme a ďakujeme za dobročinnú humánnu činnosť.
 
Ing. Mária Halásová, riaditeľka SUS SČK BA-okolie
 

Ohodnoťte článok: