Pýtame sa poslancov MsZ

Február 2013 / Prečítané 1462 krát
   Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá:
Mgr. Adam Solga, poslanec za volebný obvod č. 1

1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?

- V prvom rade by som rád zdôraznil, že nerád rozdeľujem priority podľa toho, či sa vyskytnú v „mojom“ alebo inom obvode, ako to zvyknú robiť niektorí poslanci. Predsa nemôžeme oddeľovať naliehavé potreby občanov v jednej časti mesta a stavať ich nad potreby ostatných! Rovnako tak sa nemožno tváriť, že tie potreby sú menej naliehavé, ak sa objavia v inom obvode. Iste, chápem, že zopár poslancom to môže prinášať väčšiu popularitu a viac hlasov, ale zdá sa mi to ako krátkozraké a pre zdravé mestské spoločenstvo kontraproduktívne správanie.
V mojom volebnom obvode je najväčší problém, ktorý neustále riešime, doprava. Rovnako dynamická (premávka) ako statická (parkovanie). Tento problém však rezonuje v celom meste a nemožno ho uspokojivo vyriešiť, kým nebude vybudovaný plánovaný cestný obchvat mesta a tiež terminál verejnej dopravy, ktorý sa čoskoro začne budovať. V centre mesta však pociťujeme aj iné problémy, napríklad s verejným poriadkom, zvlášť cez víkendy a v letných mesiacoch. Aj preto som sa nedávno nechal dovoliť do príslušnej komisie, aby som mohol presadiť účinné riešenia.
Samozrejme, mohol by som ešte pokračovať. Do komunálnej politiky som vstúpil najmä preto, aby som pomohol riešiť problémy nášho mestského spoločenstva. O to väčšie je moje rozčarovanie z práce niektorých poslancov, často dlhoročných, ktorí si postavili svoju agendu na tom, že zveličujú, nafukujú skutočné problémy, vymýšľajú si problémy neexistujúce a vehementne sa snažia zhatiť účinné riešenia. Našťastie, stále sú v menšine!

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Komunikáciu komunálneho politika s občanmi – ak má fungovať – musíme chápať ako obojsmerný proces. Teda nejde len o to, čo a ako komunikujem s mojím voličom, ale tiež o to, či občania – nielen moji voliči – ma vedia v prípade potreby nájsť a osloviť. Aj keď preferujem osobnú komunikáciu tvárou v tvár, zverejnil som svoje mobilné číslo, e-mailovú adresu a nájsť ma možno pod mojím menom aj na sociálnej sieti Facebook. Sotva sa dá v danom momente spraviť viac. V Pezinku sú dobre vybudované komunikačné kanály a verím, že kto chce, potrebné informácie si nájde. Ak nie, nápomocní by mu mali byť práve jeho volení zástupcovia. Žiaľ, aj s rozvojom sociálnych sietí súvisí, že občania často pertraktujú svoje problémy alebo oprávnené požiadavky na rôznych fórach, miesto toho, aby priamo oslovili mňa či niektorého
z kolegov poslancov, ktorí majú záujem im nezištne pomôcť.
Keďže verím, že viac hláv viac vie a dobré idey často vychádzajú zo širšieho konsenzu, chýba mi v Pezinku širšia verejná diskusia o aktuálnych témach i o budúcom smerovaní nášho mesta. Žiaľ, spravidla ju deformuje zopár podivuhodných indivíduí, ktoré to robia z celkom pochopiteľných zištných úmyslov. Čo môže byť tragikomickejšie, ako keď súčasné riešenie plateného parkovania v centre mesta verejne kritizuje ktosi, kto pred časom prišiel s nehanebným podnikateľským zámerom uzavrieť Radničné námestie rampami a vyberať tam poplatok za parkovanie, ktorý by skončil v jeho vrecku, kým dnes plynú príjmy do mestskej spoločnosti? Podobných príkladov by som vedel uviesť viacero, ale verím, že netreba, lebo Pezinčania majú dobrú pamäť a keď príde na lámanie chleba, sami si spomenú, kto je kto.

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

- Napriek tomu, že Pezinok je krásne a dynamicky sa rozvíjajúce mesto a vysoká kvalita života v ňom sa dá kvantifikovať rôznymi štatistickými ukazovateľmi, stále cítim imperatív, aby sme nikdy „nezaspali“. Zároveň si však ctím tradície, ktoré nám zanechali minulé generácie, preto rozvoj nesmie byť necitlivý.
Pokiaľ ide o materiálne hodnoty, v Pezinku, podobne ako v iných slovenských mestečkách podobnej veľkosti, chýba toho viac. Viem si predstaviť, že keby naša samospráva hospodárila s takým rozpočtom, aký je bežný v krajinách západnej Európy, dokázali by sme veľmi rýchlo zlepšovať občiansku vybavenosť, budovať ďalšie športoviská, nové cesty, lepšie chodníky či napríklad štartovacie byty pre mladé rodiny i ďalšie kapacity pre seniorov a sociálne slabších spoluobčanov. Viem si tiež predstaviť masívnejšiu finančnú podporu projektov z oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí. Lenže realita je taká, že štát samosprávam príliš nepomáha, príjmy zo štátnej kasy sú nedostatočné a legislatíva tiež zbytočne okliešťuje kompetencie samospráv na mnohých frontoch, resp. nedáva samosprávam dostatočné nástroje na potlačenie niektorých problémov a neduhov, ktoré sa v mestskom spoločenstve vyskytnú. O to ťažšie, no zároveň zaujímavejšie je aktívne pôsobenie v samosprávnych orgánoch.
Obdobie pretrvávajúcej hospodárskej krízy a neustále sa meniace prostredie príliš nežičí ani všakovakým koncepciám, keďže predikovať budúci vývoj si dnes nedovolia ani rôzni experti, analytici a iní odborníci. O to dôležitejšia je jasná vízia. Mne je sympatická tá, ktorej nositeľom je primátor, niektorí poslanci MsZ - mňa nevynímajúc a ktorá nachádza podporu u prevažnej časti spoluobčanov.
 
(r)
 

Ohodnoťte článok: