Nové vedenie PŠC

Február 2013 / Prečítané 1414 krát
   Výročná členská schôdza Pezinského športového klubu, ktorá sa uskutočnila 25. januára, riešila otázky zásadného významu, a to najmä smerovanie klubu pod novým vedením a spoluprácu s mestom. Ešte pred začatím schôdze sa v duchu stanov zvýšila členská základňa z 23 na vyše 70 členov, ktorí chcú pracovať v prospech pezinského futbalu. Bývalé 5-členné vedenie na čele s predsedom Vladimírom Mikletičom sa na tejto schôdzi vzdalo funkcie a odstúpilo. Bol zvolený nový 11-členný výbor, jeho predsedom sa stal Ján Farbula. Vo vedení klubu sú aj zástupcovia mesta, pretože klub bude pôsobiť v priestoroch štadióna na Komenského ulici, ktorý je majetkom mesta. Od výročnej členskej schôdze sa výbor pravidelne stretáva každý týždeň a rieši problémy, ktoré bývalé vedenie zanechalo, pretože bývalý predseda doteraz neodovzdal požadovanú agendu a písomnosti, z ktorých by jasne vyplývali záväzky a zmluvné vzťahy klubu a fyzických či právnických osôb. Nové vedenie PSČ odmietlo doterajšie netransparentné vedenie klubu, nákupy hráčov, neplatenie faktúr a ďalšie nedostatky, ktoré sú nám zatiaľ známe a dostupné. Pozitívnym faktom je, že sa výbor zaviazal urobiť všetko pre to, aby súčasná komplikovaná situácia nepostihla účasť mužstiev seniorov a predovšetkým mládeže v jednotlivých súťažiach. 
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: